Pasyvaus namo savokos

pasyvaus.namo.savokosPasyvus namas

Tai pastatas, kuriame 20°C vidaus temperatūra gali būti pasiekta nenaudojant standartinių šildymo ir vėsinimo sistemų. Tokie pastatai yra vadinami "pasyviais", nes vyraujantys šilumos šaltiniai yra "pasyvūs" pvz.: saulės šiluma, šiluma skleidžiama žmonių ir prietaisų. Jei yra papildomas šilumos poreikis, jos galima gauti panaudojant  kontroliuojamą  ventiliacijos  sistemą  su  šilumos atgavimu.
Pasyviame name sunaudojama labai mažai energijos - vidurio Europos   sąlygomis   maždaug   15 -30  kWh/m2/metus.   Bendras pastato pirminės energijos sunaudojimas neturėtų viršyti 120   kWh/m2 per metus,   įskaitant   šildymą,   vėsinimą,   šilto vandens ir elektros sunaudojimą buityje.
Išskirtiniai pasyvaus namo konstrukcijos bruožai: kompaktiška forma ir gera izoliacija; orientacija į pietus ir šešėliavimo įvertinimas; geras   pastato   apvalkalo   sandarumas;   pasyvios   šviežio   oro sušildymo sistemos; labai efektyvus šilumosatgavimas iš išmetamo oro;  naudojamas šilumokaitis; vanduo  šildomas  panaudojant atsinaujinančius energijos šaltinius; naudojami energiją taupantys buitiniai prietaisai.
Pasyvaus namo dizainas yra holistinio planavimo ir įgyvendinimo rezultatas. Jis gali būti panaudotas projektuojant naujus pastatus arba atliekant esamų pastatų renovaciją.

Energijai neimlus namas

Energijai neimlus namas yra toks, kuris sunaudoja mažiau energijos nei įprastinis, tačiau daugiau nei pasyvus namas. Energijai neimliame pastate sunaudojama perpus mažiau energijos nei numatyta minimaliuose reikalavimuose.
Nėra visuotinio energijai neimlaus namo apibrėžimo, nes kiekvienoje šalyje nacionaliniai standartai yra skirtingi. Pavyzdžiui, Vokietijoje "energijai neimliais namais" vadinami tokie, kurių energijos suvartojimas šildymui per metus neviršija 50 kWh/m2.

Pastatas pasigaminantis energiją

Pastatas sau pasigaminantis energiją yra visiškai nepriklausomas nuo išorinio energijos tiekimo. Elektra ir šiluma yra pagaminama ir saugoma pastate panaudojant pvz.: mažas jėgaines ar aktyvias saulės energijos sistemas.

Pasyvus šildymas

Naudojant pasyvų šildymą, didžioji šilumos dalis gaunama iš vidinių šaltinių. Pvz.: šiluma skleidžiama žmonių, prietaisų, bei saulės spinduliuotė (šilumos prietaka pro langus).

Pasyvus vėsinimas

Pasyvaus vėsinimo sistemos sumažina šilumos pritekėjimą iš išorės I (pvz.: galima užstoti pastatą nuo tiesioginės saulės arba izoliuoti I sienas) arba pašalina nereikalinga šilumą iš pastato pvz.: naudojant I natūralią ventiliaciją.

Kontroliuojama ventiliacija su šilumos atgavimu

Ventiliacija yra būtina norint pakeisti panaudotą vidinį patalpų orą šviežiu oru iš išorės.
Per vamzdžių sistemą, panaudojant elektros motorų varomus ventiliatorius, išorės oras yra įtraukiamas į vidų. Tuomet oras filtruojamas ir keliauja į šilumos keitiklį, kur pašildomas iki norimos temperatūros ir keliauja į individualias erdves (pvz.: gyvenamuosius, miegamuosius kambarius, klases, darbo vietas). Panaudotas oras iš virtuvės, vonios, tualetų yra ištraukiamas kitos vamzdžių sistemos, keliauja iki šilumos keitiklio ir iš čia pašalinamos lauk. Vienam asmeniui reikalingas oro kiekis siekia maždaug 20-30 m3/h. Kontroliuojama ventiliacijos sistema su šilumos atgavimu yra reikalinga visiems energetiškai efektyviems pastatams. Geros šilumos atgavimo sistemos efektyvumas viršija 90%.

Pastato energetinis sertifikatas

Jis parodo pastato energinj naudingumą. Šalys narės turi užtikrinti, kad pastačius, parduodant ar išnuomojant pastatą, jo šeimininkai, pirkėjai ar nuomininkai galėtų gauti energinio naudingumo sertifikatą. Sertifikatas galioja nedaugiau kaip 10 metų.Pastato energinio naudingumo sertifikate turi būti nurodomos dabartinių standartų reikšmės ir gairės, kad vartotojai galėtų palyginti ir įvertinti pastato energinį naudingumą. Prie sertifikato turėtų būti pridedamos rekomendacijos kaip padidinti energijos naudojimo efektyvumą.

Šiluminis tiltelis

Pastato apvalkalo dalis, kuri pasižymi didesniu praeinančios šilumos kiekiu nei aplinkinės dalys, vadinama šilumos tilteliu. Klasikinis šilumos tiltelis yra išsikišusi balkono plokštė, kuri įsiterpia į izoliuotą išorinę sieną. Tipiniai dėl šilumos tiltelio susidarantys efektai: sumažėjusi vidinių paviršių temperatūra; labai padidėja šilumos nuostoliai; blogiausiu atveju ant konstrukcijų gali pradėti kauptis dideli drėgmės kiekiai.

Pastato sandarumas
 
Hermetiškas pastatas yra toks pastatas, kuris neturi jokių nesandarumų pro kuriuos galėtų pritekėti ar nutekėti oras. Siekiant padidinti energijos efektyvumą pastate labai naudinga žinoti, koks yra jo sandarumas. Jei pastato apvalkalas nėra pakankamai sandarus, dėl per didelės oro filtracijos gali būti prarandami dideli energijos kiekiai, bei gali atsirasti konstrukcinių elementų pažeidimų dėl drėgmės kondensacijos. Norint užtikrinti reikalingą oro pasikeitimą patalpose, jos turi būti ventiliuojamos rankiniu būdu (atidarant langus) arba panaudojant mechanines ventiliacijos sistemas.

Didelė padėka autoriams ir vertėjams šio terminų žodyno, pilnas pastato energetinio naudingumo žodyno tekstas šioje nuorodoje.

Pasyvaus namo statyba Jungtinėje Karalystėje - gyvenvietė

 

 

Mūsų rekomenduojami straipsniai

Termoviziją atliksime pigiai, kvalifikuotai bei profesionaliai, atvykstame nuosavu transportu. Jūsų patogumui dirbame savaitgaliais. Vėliau įdiegsime į jūsų tvarkingą kompiuterį termo-programą, pamokysime naudotis. Analizuoti termonuotraukas ...
Pasyvus namas Tai pastatas, kuriame 20°C vidaus temperatūra gali būti pasiekta nenaudojant standartinių šildymo ir vėsinimo sistemų. Tokie pastatai yra vadinami "pasyviais", nes vyraujantys šilumos šaltiniai yra "pasyvūs" pvz.: saulės šiluma, ...
Skubiai pataisėm, palyginom keliose lentelėse naujo ir seno reglamento skaičius. Nuo 2019 metų vasario pirmos dienos atsirado korekcijos statinių suvartojamai energijai, techninei specifikacijai. Tad atsiradūs naujai informacijai, buvo prasminga ...
Sukurtas skyrius projekto naujienos dabartinėje būsenoje daugiau panašus į skyrių https://wwww.pasyvusnamas.info mėnoraštis. Faktiškai skyrius "porjekto naujienos" išsiplėtė iki blog kategorijos kaip ir kiti pagrindiniai meniu skyriai sprendimai, ...
Galima būtų įžvelgti kažikokį nesusipratimą, bet tikrai taip nėra. Paruošti gerą pasyvaus namo projektą tikrai reikia laiko ir šalto proto. Mus apima vis daugiau informacijos, su kuria jau reikia tiesiogine ta žodžio prasme kautis. Visko visur ir ...
Vienas iš svarbiausių statybos klausimų yra gvildenamas šiame straipsnyje. Kas yra banko paskola, kokius ji duoda privalumus ir trūkumus namo statyboje? Kas teigiamo ir niegiamo priimant sprendimą bendrauti su kredito instituciją, kuris suteikia ...
Pasyvaus namo laiptai? Kodėl tik pasyvaus namo laiptai? Tarytum jie kažikokie įpatingi pasyviame name. Mes taip negalvojam. Laiptai turi būti saugūs, patogūs, praktiški ir simpatišk. Bet, kad pasyviam name jie kažkuom įpatingai skirtūsi nuo ...
Langai yra šalčiausia pasyvaus namo dalis, o tai reiškia, kad reikalaujanti papildomo rūpesčio. Lietuvoje, bent dabartiniu metu, pasyvaus namo sprendimai ir skelbimai apie parduodamus pasyvius namus retsykiais turi keistokų apibūdinimų. Jei kalbėti ...
Skyriuje termovizija bandėme pateikti platesnes termovizorių galimybes mūsų aplinkoje. Teromovizoriaus istoriją, veikimo principus ir iliustruota medžiaga su pagrindinėmis panaudojimo kryptimis atskiras skyrius - termovizorius. Jei norite ...
Lietuva kontrastų šalis, arba paprasčiau kalbant - sveiki šiauriečiai! Taip, taip, kad ir koksai žalias mūsų krašas, iš žemiau pateiktos informacijos, vidurio Europa ar pietiečiais, nepaisant Lietuvos kaip geografinio centro, vadintis būtų didelė ...
Sąlyginai spontaniškai šis skyrius atsirado šiame puslapyje, nors bulterjeras ir puslapio autorius - draugai nuo 1993 metų. Jei nors vienas žmogus peržiūrėjęs šiuos filmukus žemiau apie šios veislės šunis pakeis savo nuomonę - rezultatas pasiektas. ...