Sandarumo testo laikas

 • Sandarumo testas - laikas

  sandarumo.testo.laikasSandarumo testas ir laikas - kiek, kada šiam matavimo metodui turi įtakos laikas kalbėsime šiame straipsnyje. Pradėtumėm nuo juridinės dalies, kurioje eina kalba apie užsakovų dažniausiai užduodamą klausiamą - kiek laiko galioja  sandarumo testo matavimo protokolas skirtas energetiniam sertifikavimui?

  Sandarumo matavimo protokolas, kuriame patvirtinta statinio atitiktis sandarumui suprojektuotai energetinei klasei galioja vienerius metus ir per šį laiką turėtų būti namas energetiškai sertifikuojamas. Duomenų šaltinis yra žemiau.

  ĮSAKYMAS DĖL STATYBOS TECHNINIO REGLAMENTO STR 2.01.02:2016 „PASTATŲ ENERGINIO NAUDINGUMO PROJEKTAVIMAS IR SERTIFIKAVIMAS“ PATVIRTINIMO

  X. SKYRIUS
  PASTATŲ SANDARUMO REIKALAVIMAI

  39. Sandarumas turi būti matuojamas baigtame statyti pastate prieš atliekant pastato energinio naudingumo sertifikavimą. Pastato sandarumo matavimo metu pastate turi būti baigti visi statybos darbai, kurie gali pabloginti pastato sandarumo rodiklius. Laiko tarpas tarp pastato sandarumo bandymų protokole nurodytos sandarumo matavimo datos ir pastato energinio naudingumo sertifikato išdavimo datos turi būti ne didesnis už 1 metus.

  Į pirmą klausimą atsakėme-paprastas jis buvęs. Tačiau per visus savo darbo metus su sandarumo matavimo metodu kildavo, kyla ir pastoviai iškils kitas svarbus klausimas - koksai metas yra tinkamas atlikti sandarumo testui? Bandysime atsakyti Mozės tautos metodu - patys užduosime krūvą klausimų iš kurių ir kils skirtingi atsakymai į vieną, bet įvairiapusį klausimą.

  Koksai sandarumo matavimo tikslas užsakovui yra aktualus?

  1. Jūs norite pasitikrinti savo perkamą vienbutį arba daugiabučio dalį (kotedžas) iki nekilnojamo turto sutarties pasirašymo - geriausias laikas yra jei namo apdaila nepabaigta ir prie visų nesandarių vietų galima be kliūčių (apdaila) prieiti, pamatyti, pajausti ir prisiliesti. Kotedžo atveju galima nustatyti nesandarias vietas tarp kaimyninių butų - aktualu dūmų, kvapų, garso prevencijai. Užsakovas žino perkamo turto nesandarių vietų skaičių, namo, buto sandarumo koeficientą. Matavimas atliekamas dalyvaujant užsakovui, rezultatai 95% tikslumu parodomi tuojau pat po sandarumo matavimo.

  2. Jūs vykdote individualią vienbučio namo statybą ir esant dalinei apdailai norite pasitikrinti jau atliktus stogininkų, tinkuotojų, elektrikų, betonuotojų (juodgrindžių įrengimas), langininkų  darbus - užsakovui tikslai ir rezultatai identiški pirmajame punkte nurodytiems.

  Reziumuojant pirmas dvi situacijas - sandarumo testas yra puiki priemonė nustatyti pastato oro apykaitą, statybos broką. Naudojamas matavimo metodas panašiai ir pavadintas -  pastatų pralaidumo orui nustatymas, ventiliatorinis slėgių skirtumo metodas. Šiltas oras veržiasi į lauką ir taip jūs turite papildomai šildyti patalpas palaikydami vienodą vidaus temperatūrą. 

  3. Jūs pabaigėte statybos visus darbus ir planuojate energetiškai sertifikuoti pastato dalį arba visą pastatą.O kas arba kaip nustatoma statybos darbų pabaiga? Atsakymas į šį klausimą  galimas keliomis kryptimis.

  Kaip galima dokumentais pagrysti statybos baigtumą:

  I. Surašant statybos užbaigimo aktą,

  II. Surašius statybos užbaigimo deklaraciją,

  III. Statinių užbaigimo deklaracija (tvirtina ekspertizės rangovas),

  Duomenų šaltinis yra čia - Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos.

  IV. Statinio baigtumas fiksuojamas, nustatant pastato kadastro duomenis, statinio kadastro duomenų byloje.

  Duomenų šaltinis yra čia.

  V. Statinio statybos vadovas, kuris atsako už pastatyto statinio atitiktį statinio projektui ir statinio normatyvinę kokybę, raštiškai laisva forma patvirtina, kad mūsų matavimo metu pastate yra baigti visi statybos darbai.

  Duomenų šaltinis yra čia - statybos įstatymo 2 straipsnio 79 dalis.

  VI. Nekilnojamo turto registro duomenų bazės išrašas, kuriame nurodyta pastato būklė ir baigtumo procentas.

  O jei užsakovas nepateikia nei vieno iš aukščiau minėtų dokumentų?

  VII. Matavimus atliekanti laboratorija įvertina matuojamo objekto būklę pagal faktines aplinkybes. Kriterijai (sąžiningumo ir protingumo taikymas) pagal kuriuos sutinkame, kad pastate yra baigti statybos darbai.

  A. Pilnai sumontuotos lubų konstrukcijos visose patalpose kartu su visais priklausiniais (šviestuvai, šildymo elementai, signalizacijos elementai ir pan.),

  B. Pilnai atlikta apdaila visuose sanitariniuose mazguose, 

  C. Pilnai sumontuota rekuperacinė sistema, jeigu tai numatyta projekte,

  D. Pilnai sumontuota šildymo sistema, jeigu tai numatyta projekte,

  E. Pilnai sumontuota kondicionavimo sistema, jeigu tai numatyta projekte,

  F. Pilnai sumontuotos visų elektros rozečių mechaninės dalys,

  G. Pilnai sumontuotos fasadinės pastato durys,

  H. Pilnai sumontuotos durys tarp garažo ir gyvenamųjų patalpų, jeigu tai numatyta projekte.

  Duomenų šaltinis yra čia - Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas. 1.5 straipsnis pirma dalis. Teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principų taikymas.

  Ir pabaigai apie sandarumo testo laiką paminėsime dar tiek, kad trunka pastatui matavimas, kurio apimtis apie 120-150 m2, apie 3-4 valandas. Išmatuoti ir tiksliai suskaičiuoti namo kubatūrą, sumontuoti bei demontuoti įrangą, atlikti patį matavimą, nustatyti nesandarias pastato vietas, bendrauti su užsakovu dėl statinio sandarumo sprendimų užima laiko jei turėsime prielaidą, kad paslauga turi būti kokybiška, bei gali pasiekti užsibrėžtus tikslus reikalingus užsakovui.

   

   

Mūsų rekomenduojami straipsniai

Termoviziją atliksime pigiai, kvalifikuotai bei profesionaliai, atvykstame nuosavu transportu. Jūsų patogumui dirbame savaitgaliais. Vėliau įdiegsime į jūsų tvarkingą kompiuterį termo-programą, pamokysime naudotis. Analizuoti termonuotraukas ...
Pasyvus namas Tai pastatas, kuriame 20°C vidaus temperatūra gali būti pasiekta nenaudojant standartinių šildymo ir vėsinimo sistemų. Tokie pastatai yra vadinami "pasyviais", nes vyraujantys šilumos šaltiniai yra "pasyvūs" pvz.: saulės šiluma, ...
Skubiai pataisėm, palyginom keliose lentelėse naujo ir seno reglamento skaičius. Nuo 2019 metų vasario pirmos dienos atsirado korekcijos statinių suvartojamai energijai, techninei specifikacijai. Tad atsiradūs naujai informacijai, buvo prasminga ...
Sukurtas skyrius projekto naujienos dabartinėje būsenoje daugiau panašus į skyrių https://wwww.pasyvusnamas.info mėnoraštis. Faktiškai skyrius "porjekto naujienos" išsiplėtė iki blog kategorijos kaip ir kiti pagrindiniai meniu skyriai sprendimai, ...
Galima būtų įžvelgti kažikokį nesusipratimą, bet tikrai taip nėra. Paruošti gerą pasyvaus namo projektą tikrai reikia laiko ir šalto proto. Mus apima vis daugiau informacijos, su kuria jau reikia tiesiogine ta žodžio prasme kautis. Visko visur ir ...
Vienas iš svarbiausių statybos klausimų yra gvildenamas šiame straipsnyje. Kas yra banko paskola, kokius ji duoda privalumus ir trūkumus namo statyboje? Kas teigiamo ir niegiamo priimant sprendimą bendrauti su kredito instituciją, kuris suteikia ...
Pasyvaus namo laiptai? Kodėl tik pasyvaus namo laiptai? Tarytum jie kažikokie įpatingi pasyviame name. Mes taip negalvojam. Laiptai turi būti saugūs, patogūs, praktiški ir simpatišk. Bet, kad pasyviam name jie kažkuom įpatingai skirtūsi nuo ...
Langai yra šalčiausia pasyvaus namo dalis, o tai reiškia, kad reikalaujanti papildomo rūpesčio. Lietuvoje, bent dabartiniu metu, pasyvaus namo sprendimai ir skelbimai apie parduodamus pasyvius namus retsykiais turi keistokų apibūdinimų. Jei kalbėti ...
Skyriuje termovizija bandėme pateikti platesnes termovizorių galimybes mūsų aplinkoje. Teromovizoriaus istoriją, veikimo principus ir iliustruota medžiaga su pagrindinėmis panaudojimo kryptimis atskiras skyrius - termovizorius. Jei norite ...
Lietuva kontrastų šalis, arba paprasčiau kalbant - sveiki šiauriečiai! Taip, taip, kad ir koksai žalias mūsų krašas, iš žemiau pateiktos informacijos, vidurio Europa ar pietiečiais, nepaisant Lietuvos kaip geografinio centro, vadintis būtų didelė ...
Sąlyginai spontaniškai šis skyrius atsirado šiame puslapyje, nors bulterjeras ir puslapio autorius - draugai nuo 1993 metų. Jei nors vienas žmogus peržiūrėjęs šiuos filmukus žemiau apie šios veislės šunis pakeis savo nuomonę - rezultatas pasiektas. ...