Pasyvaus namo sprendimai

 • Konstruktyvas

  pasyvaus.namo.sprendimaiBendradarbiaudamai su patyrusiais konstruktoriais padėsime jums ne tik suformuoti teisingai užduotį konstruktoriui, bet ir tarsimės visi kartu dėl pačių sprendimų krypties. Tai leis sutaupyti labai nemažai lėšų, o vėliau ir laiko statant pasyvų namą. Pasyvaus namo konstruktyvas arba kitaip tariant Jūsų namo darbiniai brėžiniai, kurie bus labai reikalingi visose statybos stadijose. Pabandysime šiame skyriuje kiek galima trumpiau ir paprasta kalba pagrysti šio žmogaus darbą, kurio vardas yra konstruktorius. Užsakymas pasyvaus namo konstruktyvo pasiteisino ir pasitvirtino visais galimais aspektais, kokius buvo galima ir negalima numatyti.  Konstruktoriaus darbas objekto užsakovui atsakys į klausimų aibę dar prieš pradedant visus darbus. Apie visus privalumus papunkčiui.

   1. Prieš pradedant skaičiuoti pasyvaus namo pamatą, geras konstruktorius paprašys jūsų vietos grunto geologinio tyrimo. Poliniai arba gręžtiniai pamatai paskaičiuoti be geologinio grunto tyrimo - sąmoninga " savižudybė" , jeigu taip būtų įmanoma pavadinti. Geologinio tyrimo skyriuje pateikėme pavyzdį, kuriame klasikinis pamato įgilinimas atsižvelgiant tik į įšalo dydį tikėtina būtų davęs liūdnokų pasekmių namui. Mūrinio statinio masė toli gražu nejuokinga. Vien paminėjus kelis faktus - plokštuminis pamatas sveria 75 tonas, perdangos 20 tonų, stogo danga apie 12 tonų. Dar beliktų pridėti nešančiųjų sienų 70 tonas, apdailinimo mūro masė 20 tonų... Bendra 120 kvadratinių metrų pasyvaus statomo namo masė yra apie  220 tonų pridėjus betoninius laiptus ir kitas betonines smulkmenas.

  2. Darbo brėžiniai labai stipriai sutaupo statybose veiklos kaštus. Parinkimas teisingos specifikacijos medžiagų jūsų namui turi tiesioginę įtaką išlaidoms. Kaip mažą pavyzdį galima pateikti putopolistireno parinkimą pamatui. EPS 150-300 markės gali būti naudojamos plokštuminiame pamate. Ir kokią markę pasirinkti. Pardavėjai dažniausiai minėdavo EPS 250-300 markes, konstruktorius atliko skaičiavimus ir pakako tik EPS 150 markės. O dabar 65 kubinius metrus medžiagos padauginkite iš skirtumo tarp visų šių EPS markių. Sumos bus stulbinančios, o tai tik vienos pozicijos statybose skaičiavimas kiekiuose ir markėse. Sustambinti medžiagų žiniaraščiai leis medžiagų užsakymą atlikti be bereikalingų likučių. Sustambintame medžiagų žiniaraštyje bus pagrindinių medžiagų kiekiai leisiantys pakankamai tiksliai vertinti būsimų statybų kaštus.
  pasyvus.namas.konstruktyvas.siena3. Kvalifikuoti statybininkai jūsų objekte neturės didesnių klausimų dėl darbų atlikimo eigos. Konstuktyvas arba darbo brėžiniai duos aiškius išmatavimus bei mazgų aprašymus. Kaip patys statybininkai sako - nereikės burti. Kaip žinia, už šiuos burtus statybininkas ir pinigėlių paprašyti gali, o ar tai turės prasmės ir realios naudos jau kitas klausimas. Neturint darbo brėžinių statybininkai dažnu atveju pradeda konstruoti mazgus su "atsarga". Tiek laiko prasme statant, tiek pinigėlių kiekiu visos šitos statybinės "atsargos" tampa neplanuotų išlaidų sąmatos dalimi.

  4. Konstruktorius gali būti papildomu prievaizdu statybų proceso kontrolėje šalia darbų vykdytojo, be to geras specialistas visada pakonsultuos jus kuriant konstruktyvą ir statybų eigoje. Tai yra pakankamai svarbus ir atsakingas darbas jūsų statybų procese, jei aplamai galima būtų rasti nesvarbių žmonių statybų eigoje. Čia turėti asmenys dirbantys jūsų statybų aikštelėje, o ne biurokratija tvirtinanti detaliuosius planus. Konstruktorius ir statybinių darbų vadovas dirba su jūsų projektu iš vien ir jų susikalbėjimas duoda žymiai sklandesnius darbus eigoje. Darbų vadovas su konstruktoriumi gali subrandinti optimalius sprendimus, kurie vėl gi įtakos statybų kaštus.  

  pasyvus.namas.konstruktyvas.ploksteKonstruktyvas ir statybų procesas.

  Nors labai nemažai konstruktyvo sprendimų yra visuotinai skelbiami internete, norėtusi pateikti keletą minčių iš praktikos.

  1. Konstruktoriaus ir užsakovo komunikacija yra reikalinga viso statybų proceso metu. Konstruktyvo brėžiniuose neretai pasitaiko klaidų skirtingo sudėtingumo. Pirma galimybė įvertinti konstruktyvo pilnumą - parodyti brėžinius statybų vadovui, statybas atliekantiems asmenims iki staybų pradžios. Kuo daugiau žmonių susipažins su dokumentacija tuo daugiau sugebėsite surinkti informacijos apie trūkumus, neefektyvius sprendimus, būtinas korekcijas. Šios pastabos iki statybų pradžios leis jums sutaupyti laiką arba išvengti prastovos proceso eigoje. Nors kryžminė patikra dokumentacijos gali visų klaidų neeliminuoti. Statybų vadovas ir darbus atliekantys asmenys gali taip pat nepilnai įsigilinti į projektą.

  2. Pagrindinis kokybiško konstruktyvo elementas yra kaip galima didesnė visų mazgų detalizacija ir medžiagų detalizacija. Jei turite tam laiko, pabandykite palyginti keletos konstruktorių brėžinius.

  Kuo mažiau brėžiniuose sakinių "vadovautis gamintojo rekomendacijomis" - tuo konstruktyvas kokybiškesnis.

  Klausimų turėsite statybų eigoje prie bet kurios detalizacijos, bet kuo mažiau tuo geriau. Pvz. pamatų šiltinimo principai, hidroizoliacija, nešančių sienų ir apdailinio mūro armavimo detalizacija, stogo šiltinimo pjūvis, laiptų brėžiniai ir pan.. Pradedant bendravimą su konstruktoriumi svarbu iškarto sutarti dėl komunikacijos statybų procesu metu ir laikotarpiai taisant klaidas tokioms atsiradūs.

  3. Klaidos konstruktyve gali atsirasti dėl skirtingų gyvenimiškų situacijų. Trumpai apie jų variacijas. Jei turite savų, mielai rašykite per komentrų modulį.

  a. Elementarus neatidumas - trūksta vienos kitos sąramos žiniaraščiuose, tekstinėje dalyje ir žiniaraščiuose skirtingi aprašymai ir medžiagų kiekiai.

  b. Konstruktyvo tekstinė dalis būna standartinė bei adaptuojama kiekvienam projektui pakeičiant tam tikras aktualias dalis. Nevisuomet tekstas koreguojamas tobulai.   

  Konstruktorius atlikęs šio namo skaičiavimus yra susipažinęs su pasyvaus namo planavimo kursu.

  pasyvus.namas.konstruktyvas.gegnesc. Konstuktorius neturi pakankamai praktikos su vienu ar kitu statinio mazgu. Teoriškai konstruktoriai turi tinkamą išsilavinimą, bet kaip ir kievienas žmogus turi labiau mėgstamas konstrukcijas arba didesnę praktiką gelžbetonio, metalo nei medinėse konstruktyvo dalyse arba atvirkščiai. Čia jums turėtų padėti maksimalus statybų vadovo ar statybininkų žvilgsnis į dokumentaciją.

  d. Gamintojų rekomendacijos, viešai pasiekiamose interneto platybėse, klaidina pačius konstruktorius. Pasitaiko ir tokių nesusipratimų. Teko praktikoje atsisakyti keletos sprendimų vien dėl to, kad gamintojas pateikdamas gaminį negali suteikti aiškios informacijos dėl paties mazgo diegimo, o konstruktorius negali atlikti skaičiavimų be gamintojo rekomendacijų. Gamintojas prašo informacijos iš konstruktoriaus, o konstruktorius iš gamintojo. Vyksta pirštų baksnojimas vieniems į kitus ir sprendimas atsiduria aklavietėje. Retai su gamintojais būna pateikta situacija, bet teko ir tokioje atsidurti statybos metu.

  f. Užsakovas nepilnai pateikia visą informaciją apie būsimus namo mazgus, arhitektūrinėje dalyje pateikta nepilna statinio informacija, arba konstruktyvo rengimo metu atliekami papildomi projektavimo sprendimai neatspindėti architektūrinėje dalyje. Jei skirsite pakankamai bendravimo laiko kartu su architektu tokių problemų išvengsite. Turite poreikį keisti nešančių konstrukcijų medžiagas, stogo formas, kampus  ir pan. būtinai nedelsiant informuokite konstruktorių apie numatomus pasikeitimus, kad būtų atliktos savalaikės korekcijos iki statybų pradžios. Jūs negalite persigalvoti statybos metu keisti esminius sprendimus - vietoj silikatinių blokelių naudoti molinius arba dujų silikatinius pakaitalus, vietoje medinių perdangų užsakyti gelžbetonines ir ant suprojektuotos skardinės stogo dangos panaudoti molinės čerpės. Statinio konstruktyvas yra vientisas ir medžiagose, apkrovose suderintas sprendimas. Bet kokius pakeitimus, net jei jums jie atrodytų nereikšmingi, reikia derinti su konstruktoriumi.

  Bet kuriuo atveju jūsų statybos bus efektyvesnės su konstruktyvu nei be jo, o lėšų ir laiko ekonomija įspūdinga. • Pasyvaus namo sprendimai

  sprendimo.paieskosPasyvaus namo sprendimai - virtinė kontstrukcinių minčių, derinių ir kompromisų. Visų detalių suderinimas gali trukti ne tokį trumpą laiko tarpą, net jei jūsų namo sienos (lauko) yra tiktai keturios. Kuo daugiau bus klausimų užduota iki pirmo jūsų žingsnio prieš pradedant statybas, tuo labiau tuose namuose norėsis gyventi ir į juos sugrįšti. Sąmoningas pasirinkimas krypties ar įdėjos kiekviename statybų etape - būtinas statybų elementas, nors ir atima labai nemažai laiko... Galima statyti tris namus, kaip sako liaudies išmintis, bet manom jok yra kelias... Pagalvojus tris kartus apie pirmą pasyvų namą turėtų užtekti ir vieno. Sprendimų skyrius pasidaręs kaip blog kategorija, o šio straipsnio pagrindą sudaro pirminiai bei esminiai atramos taškai, kurie susiję su namo statyba. Labai svarbu ne tik naujausios technologijos pritaikymas statybose, bet ekonominė nauda ir sveikas protas. Dauguma aprašytų sprendimų šiame skyriuje yra panaudota, pastatytame 2012-2015 metais name. Tad pradėkime detaliau gvildenti klausimą... Nuo ko prasideda pasyvaus namo statyba ir su šiuo procesu susiję pagrindiniai sprendimai? 

  Kam mokytis iš savų klaidų jei galima mokytis iš svetimų? Žvilgsnis ties 2023 metų pabaiga

   nekilnojamo.turto.kreditas1. Pinigai... Banaliai pradėsim, bet pinigai bus svarbiausias galvos skausmas pasyvaus namo statyboje. Kiek galima kartojam visur apie tai ir dar kartą šiame straipsnyje. Dažniausiai namo statybas finansuoja bankas. Joks pastarasis ne geradaris arba kitaip tariant jei statotės namą už banko paskolą tai faktiškai reiškia, kad.... Gaunate pinigų namo statybai iš labai griežto "dėdės" arba "tetos, kurie visai giminystės ryšio nesupranta. Palūkanos priklausys nuo aibės rinkos faktorių, kurių paprastas žmogus neturi galimybės įtakoti. Tikėtina, kad bankas numatytą pelną gaus skirtingais keliais, kurie nebus susieti su geranoriškumu jūsų atžvilgiu. Čia juk ne mamos brolis arba sesuo! Sveikatos draudimas, banko pensijių fondas, privalomas pajamų gavimas į kredituojamo banko sąskaitą, baudos už vėluojamas įmokas, baudos net už ankstėliau grąžinamas paskolos sumas (galima dažniausiai tik porą kartų per metus grąžinti daugiau), kylančios įmokos jei norite pakeisti sutarties kokį punktą... Tęsti kiekvieno banko reikalavimus yra tiesiog beprąsmiška. Internete tokios raudos pilna. Sutartis maža raide ir su aibe gražių vadybininko paaiškinimų pasirašoma be didesnio dėmesio, o po to gailimasim, bet šaukštai jau po pietų. Bankai sugriežtino paskolų išdavimą po 2009 metų krizės. Padidinti pradiniai įnašai, ribojamas finansavimas kvadratiniam metrui, kad burbulai nesipūstų. O kas jums nuo to, kad bankas stengiasi apsaugoti savo būstą? Taip brangieji - jūs neturite jokio sąvininko teisės, nes net patalpų perplanavimas turi būti suderintas su banku. Jūs faktiškai turite tik teisę į gyvenimą tame name bei mokestinius įsipareigojimus. Nieko jums toksai derinys fomoje neprimena? Realiai esate nuomininkas su patobulintomis juridinėmis formuluotėmis, kurios esmės nekeičia. Nuoma tęsiasi iki to momento, kol nepasibaigia kreditiniai įsipareigojimai. Dabar apie tuos kreditinius įsipareigojimus. Palūkanos rodos visai simpatiškai atrodo ir kreditą bankas duoda. Jūs galvojate, kad bankas vertina rizikas labai tobulai, nes davė jums kreditą? Ex, kad taip viskas paprasta būtų. Pagrindinis klausimas bankui yra jūsų amžius bei išsilavinimas su dabartinėm pajamomis. Jei jums 25-35 metai - bankas jums maloniai šypsosis. Pagrindinė šypsenos esmė yra tame, kad jie puikiai žino... Kol jums 25-40 metų gausite Lietuvoje didesnes nei vidutines pajamas, o jei po 40 metų pajamos pas jus sumažės ir kredito mokėti nebagalėsite - jokia bėda. Kodėl? Nes jau bus sekanti karta, kuriai bus galima perleisti būsto nuomą. Bankas, šiuo metu yra pasidaręs didžiausiu nekilnojamo turto nuomotoju. Mes specialiai pateikiame banko skaičiuoklę eiliniam skaitytojui žemiau. Įveskite vidutinę namo kainą su žeme (ne šios pastraipos prasmė aiškinti, kodėl tokia ar kitiokia suma tikslinga) apie 200,000 eurų turto vertės ( bankas bent ties 2018 metų pradžia finansuoja apie 800 eurų kvadratiniam metrui - apie 250 kvadratų būstas gausis) bei 4% palūkanų per metus. Kredito laikotarpis 30 metai. Pamatysite paprastą tiesą - atiduoti reikės jau 343739 eurus. Per pirmus 10-11 metų jūs atiduosite tik 33000-38000 eurų. Jei kyla nors mažiausia abejonė jūsų šeimos galimybe taupyti... Tuomet primygtinai siūlytumėme išsinuomoti namą ir jame pagyventi bent metus. O per kiek laiko jūs šią sumą atidėtumėte be banko pagelbos? Remiantis šia skaičiuokle paprasta įvertinti. 200,000 eurų jūs sutaupysite per 17 metų. Galite oponuoti, kad jums reikia namo dabar. Tokios kliento mintys yra banko pajamų šaltinis ir net reklamose ši kryptis akcentuojama. Bloga uošvenė ir kitos gyvenimo smulkmenos. Bet kodėl vertėtų pagalvoti apie ilgesnį kelią savarankiškai nei vadovautis devizu - "noriu čia ir dabar". Pabandykite paimti kreditą vieno ar dviejų kambarių butui su kaip galima dideniu nuosavu pradiniu įnašu. Atiduokite mažesnį kreditą ir jei galimybės leidžia toliau plėskite gyvenamuosius kvadratus. Jūs turite jau kur gyventi ir ieškokite sklypo savo pasyviam namui. Suradote žemės vietą kur norite gyventi - puiku! Perkate ir toliau bandote taupyti pinigus pamatui. Pamatysite, o gis po truputėlį pas jus atsiras turtas, kuris nereikalaus tokių palūkanų kaip visas namas ties tais 28-30 gyvenimo metais. Privalumas tokios nekilnojamo turto mozaikos yra tame, kad darbo arba pajamų korekcijos, sveikatos problemos, atžalų atsiradimai ir bala žino kokie dar gyvenimo vėjai jūsų taip finansiškai neįtakos, kuomet pirkote už savas lėšas turtą. Gebėjimas taupyti bei leisti uždirbtus pinigus jūsų šeimą ne tik suvienys (o gal ir ne), bet ir patys pirkiniai bus labiau sąmoningesni. 2023 metų pabaigoje palūkanos jau nejuokais tuština banko skolininkų kišenes, nes pinigų masei nuvertėjant projektai brango, atlyginimai nevisada kilo paskui analogišku tempu. Ekonomikos stabtelėjimai ties Covid-19, Ukrainos karas ar net Izraelyje prasidėję karo veiksmai - viskas įtakoja mūsų pajamas, nors ir nejaučiame to tiesiogiai, tačiau išlaidos vis stengiasi aplenkti pajamas. Jei nepavyko jūsų atkalbėti nuo banko kredito, nors savarankiškai padėliokite savo namo biudžetą žemiau esanšioje skaičiuoklėje. Apsisprendėt? Tuomet einame link sekančio etapo - sklypas.

  Paskolos skaičiuoklė nekilnojamam turtui.

  Eur
   

   pasyvus.namas.sklypas2. Sklypas - visko pradža. Pirmas galvos skausmas kiekvienam namo statytojui. Pasyvus namas, pirtis ar net lauko tualetas ore kaboti negali. Reikia žemelės. Rodos ir žemės toje Lietuvoje nėra mažai ir žmonių mažėja, o surasti tą savo lopinėlį statyboms pasirodo sprendimų aibė. Puslapio autorius yra kaimo vaikis - tai ir surado savo vietą trobai šalimai žvynabudės...toliau nuo miesto šurmulio ir žmogaus akies. Pasiteisino? Labai individualus suvokimas šioje vietoje. Klasikinis jaunų mamyčių argumentas yra tame, kad gi vaikus vežios į mokyklą ir burelius. Kaip pvz. mūsų grybo vietoje atvažiuoja mokyklinis autobusiukas vaikus surenkantis - jau atkrenta problema. Klausimas antras klasikinis... O kaip gi transportas iki darbo? Automobilis pas kiekvieną ežiuką rodos miške atsiradęs, kuomet į miesto kamščius patenki. Pilotinis pasyvaus namo projektas yra apie 20 kilometrų nuo miesto. Ir čia pora pastebėjimų apie transporto laiką. Nuvažiuoti iki miesto užima apie 25 minutes su uodegėle. 90 kilometrų per valandą greitis, kamščių nėra... Privažiuoji miestą ir vien Antakalnio gatve gali stoviniuoti 20 minučių, o jei jums reikia per miestą pervažiuoti link kito miesto galo - jau ir 45 minutės bus laike. Todėl argumentas dėl sklypo nutolio nuo miesto beveik neturi reikšmės. Dar nemaža įtaka yra žmonių darbo pobudis. Projekto autorius gali dirbti iš namų ir retai važiuoti į miestą tenka, antroji pusė yra dirbanti slenkančiu grafiku bei ne kiekvieną dieną. Todėl transporto klausimas optimizuotas ir nesudaro galvosopio. Kaip jūsų atveju - jums asmeniškai geriau žinoti. Užmiestis dar turėjo įtakos sklypo dydžiams. Žemės kainos prie miesto ribos skaičiuojamos tūkstančiais eurų ir kaimyno automobilio garsas visuomet bus po langu girdimas. Kuo tankiau, tuo vagysčių kiekis auga kartais. Riešė, Avižieniai, Pavilnis, Bukiškės, Bajorai - kaimynas kaimyną nepažysta ir svetimas praeinantis neaišku kokiu tikslu, o paklaust ir būtų keista. Užmiestyje gyvenimas šiek tiek kitaip atrodo. Rodos kaimynas už 100 metro, o saugumas kartais skiriasi. Pasiklydusi mašina matoma labai greitai, bet koksai svetimas atpažystamas akimirksniu. Tokios vietos nepalygintinai saugesnės gyvenimui. Tokius duomenis jums patvirtins bet koksai policijos ekipažas. Dar vienas svarbus sprendimas dideliam sklypui yra galimybė saulutę "įdarbinti" žiemą. Net turint 15 arų tai padaryti faktiškai neįmanoma lapkričio-vasario mėnesiais. Į ką reikia atkreipiant dėmesį perkant sklypą? Žemės paskirtys pas mus labai painokos. Nėra nuosavybės teisė vienareikšmiška. Gražina žmogui žemę, o ten statyti negalima nieko arba ribojimai tokie, kad nors lysk po žeme. Kultūros paveldas, rekreacinė paskirtis, žemės ūkio, miško paskirties, komercinės paskirties... Jei jums šie pavadinimai yra keliantys klausimų nepradėkite sklypo paieškų. Atrodyti žemė gali patraukliai, o popieriuose bus tokie servitutai ir apribojimai, kad suoliukui pastatyti reikės į teismą kreiptis. Dar kitos problemos yra atsirandančios dėl amžino pardavėjo noro padaryti sklypą patraukliu nuslepiant statybos perspektyvos kaštus. Čia eina kalba ne tik apie žemės paskirties niuansus, bet ir apie pačios žemės struktūra, kuri jūsų statinius ir laikys. Mes visus šiuos niuansus žinome ir tikrai nuoširdžiai galime padėti. Mes vertinsime jūsų potencialų žemės lopinėlį iš statybinės sąmatos pusės bei vertinsime daug daugiau niuansų nei besišypsantis nekilnojamo turto agentas. Pasyvaus namo žemės sklypas yra labai atsakingas namo sprendimas. Tai pradžių pradžia, kuri vėliau apspręs labai nemažai tolimesnių veiksmų. Jie gali būti sėkmingo projekto pradžia, arba net fatališki, kuomet valdžios atstovai siūlo griauti statinius. Gal ir per didelė pastraipa gavosi, bet patikėkit - oi nevisuomet lengvas klausimas apie tą žemelę. Ir kai šiuo metu puslapio autorius skaito iki šio sakinio parašytas eilutes jau iš praktikos tapo aišku, kad visa tai pasiteisino - Covid-19 metu nors ir buvo miške žmogus raginamas užsidėti kaukę, nors ir nebuvę aplinkui nieko, nors ir energijos kainos šoko 2022 metais į viršų kartais, turint mažesnį žmonių tankumą rajonuose bei keletą savo malkų būvo žymiai komfortiškiau gyventi pastaruosius 10 metų toliau nuo miesto erzelio.

  pasyvaus.namo.projektas.eskizas3. Nuo ko prasideda sėkmingas pasyvaus namo projektas? Tikimės, kad jūsų žemės sklypas atitinka visus poreikius... Kaina, kaimynai, komunikacijos, keliai, dr bala žino kas. Sekantis žingsnis bus projektas. Čia mūsų požiuris į "teisingo" kelio pradžią - išsidėliokite baldus su patyrusiais specialistais. Rezultatas? Jums patiks namas žymiai labiau (gyvenant) nei jei tik turėsite namo patalpų matmenis. Labai paprastas paaiškinimas "kodėl to reikia?". Tikslūs matmenys gyvenamo kambario, salono, virtuvės, sanitarinio mazgo, techninės patalpos gaunasi dėka to, kokie baldai ar įrengimai  toje patalpoje egzistuoja. Galima projekte to pradžioje nevertinti, bet palaukit... Jūs galite susidurti su problema dviejose medalio pusėse. Pirmoji medalio pusė - niekas netelpa, nepatogu, trūksta vietos. Namo sienos ne palapinė - perstatyti ne taip paprasta, o dažniausiai to ir niekas nedaro. Nepatogumai liks iki namo "gyvenimo" pabaigos arba teks atsisakyti kažikokio šaunaus menkniekio (geriausiu atveju). Antra medalio pusė yra perteklinė kvadratūra jūsų pasyvaus namo. Paklausite "kas iš to?". Jei turite stiprų namo finansavimą, gal ir klausimas bereikšmis, bet jei ieškote informacijos apie pasyvaus namo statybą... Tikriausiai neturite auksinio asiliuko, kurį paglosčius pinigėlis byra. Paprastas pavyzdukas. Namo užstatymo plotas 10x10 sudaro 100 kvadratinių metrų. Namo plotas 11x11 sudaro 121 kvadratinį metrą. Palaukite ir neskubėkite, čia dar ne viskas, o jei namas dviejų aukštų - skirtumas sudaro jau visus 42 kvadratinius metrus. Kiek skaičiuosite, analizuosite, o vėliau patys statysite susidursite su biudžeto banalia eilute, kuri vadinasi vienas kvadratinis metras ir jo kaina. Tai štai ir to metro kaina pasirodo šiuo metu yra apie 1000 eurų. Dar kartelį pažvelkite į namo metražo pakitimus, kuomet dasidės metras į plotį ir metras į ilgį. 42000 eurų kitaip - vien tik šis sprendimas gali stipriai sujaukti visus naujakurystės planus, kredito dydžius ir aibes galvosiopio pridėti. Todėl turėti tikslius baldų matmenis yra ne prabangos elementas projektuojant, o tiesiog butinybė. Mes šiai daliai skiriame nemažą dėmesį, nes baldai tiek stipriai pradeda įtakot visus darbinius brėžinius, kad retsykiais būsimiems naujakuriams reikia net pusmečio kol bus ir akiai malonu ir piniginei pakeliama našta. Gal ir juokas pradžiai imta skaitytoją - dar namo pamato nėra, o jie jau baldus žiūri. Dėja tiesa yra tokia kokia yra. Neteisingas vidinių patalpų matmenų dydis projekte sudaro labai nepatogias problemas ir krūvas kompromisų gyvenant. Skirkit laiką šiai projekto daliai (elektra, baldai, apšvietimas) didesnę dėmesio dalį ir gyvenimo komfortas name skirsis ženkliai. Po žemės klausimų tai antras svarbus sprendimas. Mes tai vadiname galimybių studija, kiti mūsų komandos nariai tai vadina techniniu projektavimu. Kiek pastebime, architektai jau nebeskiria tam reikiamo dėmesio. Statybos leidimas greitai - nemažos architektų dalies kredo šiai dienai. Nežinote nuo ko pradėti? Kontaktai mūsų puslapyje. Stengsimės...

  pasyvus.namas.blokelis.armavimas

  4. Dabar ant jūsų stalo guli brėžiniai... Jau aišku kaip naudositės patalpomis, kas kur padėta ir svarbiausia kodėl taip, o ne kitaip. Atėjo momentas apsispręsti dėl medžiagų nešančioms konstrukcijoms. Pamatas, sienos, perdangos, stogas. Rimti klausimai ir jei sieną perdažyti galima labai paprastai, net lubų konstrukciją pakeisti tai su pamato rekonstrukcijos darbais linkime nesusidurti. Varvantis, patalpų vidun, stogasjums mažiau galvos skausmo sukels, nors geriau tokio, kad nebūtų, nei nešančios sienos ar perdangos problemos. Kiekvienas sprendimas nešančiai konstrukcijai bus su savais pliusais ir minusais. Mes pasirinkome konstrukciją labiausiai inertišką. Vienareikšmiškai - pasiteisino ir kitiems rekomenduojame. Gal rekomenduojame, nes didžiausia projekte patirtis sukaupta ties mūru ir betonu. Medis bus panaudotas beveik kiekviename name - stogas. Neslėpsim, kad brangiau už mūro konstrukciją yra monolitinė sienos konstrukcija. Labiausiai pretendzinga bus medžio siena, nes "gyvas" statybinis produktas, o pigiausia karkasinė namo sienos konstrukcija. Beje pagal pigumą karkasinė namo siena bus labiausiai įkandama. Pagal kiekvieno žmogaus piniginę šiuo metu rinka prisitaikiusi. Bet kol kas lietuvis mūra labiausia mėgsta. Gal ir buvo galima tai numatyti 2010 metais rengiant mūsų projektą, tačiau labiausiai džiaugiamės savame namelyje plokštuminiu pamatu. Kodėl? Pastebėjome, kad per sienos jungimą su pamatu, kuris tiesiai link žemės atsidūręs yra patsai didžiausias šalčio tiltelis. Matavome vieną šaltą žiemos rytą kas darosi po pamatu prie -25 laipsnių lauko temperatūros. Po pamatu buvo gražiai šiltas +6 laipsnis. Šaunu gruntas neprašąla, tačiau jei neturėtumėme plokštuminio pamato tai apie 13 laipsnių turėtumėm pastoviai skirtumą tarp žemės ir namo sienos jei planuojame turėti oro temperatūrą patalpoje apie +20, kas visuomet apie pasyvaus namo reikalavimą ir kalba, kad ši konstrukcija dėka projektavimo užtikrina su labai mažomis sąnaudomis +20 laipsnių visus metus. Tad visa pasyvaus namo plokštuminio pamato konstrukcija su bent jau 30 centimetrų polistirolo sluoksniu labai puikiai leido pajusti, kad žiemą labai greitai neatšals net jei bus statinys visai nešildomas. Tokį eksperimentą buvome atlikę vieną žiemą  - prie -20 laipsnių lauke ir mėnesį nešildomo patalpų rėžimo turėjome +9 laipsnius viduje. 

  pastatu.sandarumo.testas.trys.ventiliatoriai5. Pasyvaus namo sandarumas yra tema kuria betarpiškai pradėjome domėtis ir vėliau atlikti matavimus nuo 2018-2019 metų. Bet per eilę metų supratome vieną akivaizdžią problemą, nors ir manome, kad ji bus sunkiai sprendžiama ateityje. Jei pasyvaus namo projektą kiekvienas užsakovas supranta kaip lauko inžinierinių konstrukcijų, statybos ir architektūros brėžinius, net vėdinimo projektus bei šildymo kontūrų skaičiavimus, tai sandarumo projektavimo niekur pas užsakovus neesame matę. Visos žinios yra iš forumų, patirčių pas kaimyną, tokie specialistai kaip mes dar jus pakonsultuoja, tačiau projekto pasyvaus namo sandarumui kaip nėra, taip nėra. Ir šioje vietoje su sandarumo testais ir prasideda pagrindinė problema, kad nėra projekto visoje brėžinių gausoje, vadinasi niekas pradžioje statybų apie tai negalvoja, techninės užduoties, medžiagų žiniaraščių nėra ir galų gale mes matuojame ir tiriame pastatą sandarumui, kuomet rimtai pradžioje apie tai net galvota nebuvę, o vėliau siekiama tikslų naudojantis ne visuomet patikrinta praktika. Ką turime omenyje po samprata "patikrinta praktika" ? Visos medžiagos (įskaitant ir sandarumą užtikrinančias) turi tam tikras savybes kurios turi būti paremtos aiškiais skaičiais tvirtumui, drėgmės laidumui, specialistai turi taip pat turėti pakankamus įrankius bei įgūdžius sandarinant pastatus. Po truputį rinkoje jau atsiradę ir medžiagų bei žmonių kuomet viskas kartu jau sukuria tikrą pridėtinę vertę ir ilgalaikį rezultatą. Tačiau tenka stebėti kaip su skirtingomis medžiagomis rezultatai sandarumo testo metu gali skirtis dvigubai (į blogesnę pusę) praėjus vos 4-5 mėnesiams nuo pastato sandarinimo darbų iki kito pastato sandarumo matavimo. Todėl patikrinta praktika yra tai, kad tik atliekant pastato stebėjimą ilgesnį laiką galima pamatyti tendencijas tiek panaudotoms medžiagoms bei žmonių kvalifikacijai dirbusiems tame objekte. Todėl jei neturite labai aiškaus medžiagų žiniaraščio apie pastato sandarinimą bei projekto su jūsų namo sandarinimo mazgais - kreipkitės bent į mus iki statybos pradžios, kad galėtumėm paaiškinti kaip išvengti sunkiai taisomų klaidų pasyvaus namo mazguose. Mes jums tai parodysime kuomet kreipsitės į mus dėl sandarumo testo, tik ar nebus tai jau per vėlus ir pabrangęs žinių bagažas - taisymas ir perdarymas esamų konstrukcijų visuomet brangesnis sprendimas nei turimos žinios iki proceso pradžios. Per eilę metų esame sukaupę vertingos praktikos savo namo projektą stebėdami, o vėliau ir užsakovų namus matuodami, susijusį su ilgalaikiais sandarumo sprendimais. Kodėl jums svarbus sandarumo sprendimas ilgalaikis? Nes jums išduodamas energinis namo sertifikatas galioja 10 metų. Po šio laikotarpio jei jūs nuspręsite parduoti savo nekilnojamą turtą bus reikalingas naujas sandarumo testas, kad patvirtintumėte nauju sertifikatu pastato energijos suvartojimo charakteristikas. Jei po pusės metų, dėl nekokybiškų darbų ir medžiagų, pastato sandarumas gali pakisti ar galite preliminariai įvertinti kas bus po 5-10 metų su pastato sandarumo būkle ? Todėl labai svarbu turėti ilgalaikius sprendimus susijusius su pastato sandarumu, nes dažniausiai problemos kyla už apdailos perimetro, o vaistai problemoms spręsti labai nepatogūs ar net prabangiai kainuojantys. Jei turite klausimų - susisiekite su mumis puslapyje nurodytais kontaktais. Ir pabaigai šio punkto - perkate sau, statote sau - atlikite bent bandoma sandarumo testą stebint pastato sandarumo rodiklius net be rezultato teikimo, o dar geriau jei būtų turėti tikslius ir dokumentuotus akredituotu matavimo metodu atliktus sandarumo matavimus. Kuomet namas kainuoja apie 200.000 eurų sandarumo testui skirti bent 200 eurų yra būtinybė, o ne pinigų švaistymas.

 • Pasyvus namas

  pasyvus.namas.1Pasyvus namas? Gal ir keistokas pavadinimas. Namas ant vištos kojelės pasakose, tas tai jau buvęs aktyvus, nes galėjo sukiotis. Kodėl pasyvus namas? Kad tai paaiškinti visas mūsų puslapis ir skirtas. O jei rimtai - pasyvus namas jau faktiškai tapo mūsų šalies naujų namų standartu nuo 2018 metų. Trumpai apie tai ką darom - patarsim, suprojektuosim, suorganizuosim individualaus namo statybas, net patikrinsime pasiektus rezultatus. Mes puoselėjame ne viziją, mes vadovaujamės praktika! 

  Pradėtumėm šį straipsnį su nuoroda apie pasyvaus namo savokas, taip bus lengviau skaityti visą pateikiamą informacija puslapio skyriuose, kuriuose kalbėsime apie pasyvaus namo struktūrą, technines specifikacijas ir kitas svarbias sudedamasias dalis.

  Pačią namo koncepcija atsirado apie 1988 metus. Profesorius Bo Adamson iš Švedijos ir profesorius Wolfgang Feist iš Vokietijos sukūrė pasyvaus namo kryptį. Wolfgang Feist yra taip pat steigėjas pasyvaus namo instituto Vokietijoje. Pirmieji namai, pagal šią įdėją, pradėti statyti apie 1993 metus Štutgarto mieste Vokietijoje. 1996 metais įkurtas institutas intensyviai pradėjo formuoti ir propaguoti šio namo standartą Vokietijoje ir visoje Europos Sąjungoje. Žvelgiant iš praeities retrospektyvos - labai gaila, kad santykinai šis namo standartas lietuvį pasiekė tik 2018 metais, kuomet ES norminė bazė tiesiogiai reglamentavo statinių energetines klases. Klimatas pas mus šaltokas, nors tuo metu dar veikė Ignalinos atominė ir naftos kainos taip "nesikandžiojo". 1991-2002 metais jos kaina svyravo tarp 20-30 dolerių už barelį. Savaime suprantama, tokios kainos nieką labai galvos sukt nevertė. Lietuvoje situacija kažikuo nesiskyrė. 250-500 kvadratinių metrų namai buvo įprastas vaizdas. Svarbiausias tokio namo akcentas buvęs grandiozinis plotas. Kiekvienas miestas turi tokių architektūrinių paminklų kvartalą. Situacija energetikoje pradėjo keistis po 2004 metų. Naftos kainos ženkliai spurtavo apie 2006-2013 metus. Juodais auksas svyravo tarp 50 ir 130 dolerių už vieną barelį. Visuotinė krizė mažmažį, ties 2008 metais, naftos kainas sumažino, bet tai neilgam. Gal todėl 2007-2009 visos Europinės direktyvos, dėl tų pasyvių namų, atsiradusio kaip privalomas imperiumas valstybiniu lygmeniu. Kaip į tai žiūri dabar lietuvis? Brangu, visuotinis sąmokslas ir kiti negatyvūs argumentai. Bet jei paklausti tos neigiamos nuomonės sąvininko, pastarasis pasyviam name nebuvęs nei vienos dienos. Nors ir yra tiesos to lietuvio godoje - medžiagų kainos brangsta, statybininkai kainas kelia, o perkamoji galia taip greitai visko nepasiveja. Mes kaip praktikai gyvenantis tokiame statinyje turim savotišką požiūrį į visą pasyvaus namo koncepciją. Tokia ir bandysime pasidalinti šiame straipsnyje.

  pasyvus.namas.vizijaKokiu keliu nuėjo šio puslapio pilotinis projektas? Pradėjom viską 2010-2011 metais nuo statinio koncepcijų analizės. Pradžioje buvusi mintis apie medinį namą. Kaip žinia, pirma mintis būna net teisingiausia. Iš dabartinės mūsų pozicijos 2018 metais, galima drąsiai teigti, kad tai nebuvusi bloga mintis. Medis labai šauniai akumuliuoja šilumą (net 1,6 karto geriau nei analogiško tūrio betonas), bet problema yra lietuviškos medienos pjovimo laike (pjauna jau ištisus metus), dėl džiovinimo klausimų yra, ilgesnio laiko tarpas reikalingas statybai. Medžio konstrukcijos turi ilgiau susigulėti, kad surast savo "vietą". Pastarojo ekologiškumas, prie visų inpregnantų nuo kenkėjų ir gaisro, kelia pagrystų abejonių. Nors pačių ekologiškų impregnantų taip pat jau esama. Vaikšto tas medis, girgžda, draudimo sąlygos prastesnės nei mūrui... Trumpai kalbant - medis pasyviam namui tikrai tinka, bet jį reikia mylėt labiau nei erzina jo trūkumai. Po to jau  akys krypo suręsti namą iš statybinių konteinerių - karkasinio namo variantas. Bet neprigijo šio įdėja. Vėliau pastebėjom, kad nei viena karkasinio namo konstrukcija nežavi.

  pasyvus.namas.blokelis.armavimasPagaliau atėjo minčių galybė apie lietuvio klasikinio namo suvokimą - mūras! Vertinant konstrukcijų inertiškumą pasirinkome paprastą silikatą blokelio forma - kietas, tvirtas, triukšmui atsparus. Pamatas plokštuminis buvo apspręstas sklypo geologijos ir jauno konstruktoriaus galimybės suprojektuoti tokią plokštę. Tuo metu dar statybininkas bijojęs tokių pamato sprendimų. Patsai namas mansardinis, nes tai jau principinis sprendimas pačiam namo biudžetui. Pati neefektyviausia statyba - vieno aukšto pasyvus namas. Su tuo sutinka ir pasyvaus namo institutas. Pagal pastarojo išvadas - efektyviausias daugiabutis, bet ar pačiam žmogui ten efektyviausia gyventi yra jau atskiras klausimas. Stogas paprastas dvišlaitis su dvitėjinėm sijom, nes šiltinimo medžiagos stoge yra 50 centimetrų, čerpės molinės gilios bangos. Sienos šiltintos neoporu ir apdailinį mūrą panaudojome. Pasyvaus namo ekspertai nepripažysta tokios sienos kaip pasyvaus namo sprendimo. Nežinia dėl ko tai, bet gyvenimas rodo, kad pagal suvartojamą energijos kiekį, mūsų pilotinis projektas tikrai atitinka tai ką konstruktorius į atitvarų šilumos laidumus įdėjęs. Bartis dabar su tuo vokiečiu? O kam? Jei lauke nuo +5 iki -5 laipsnių šildant elektra suvartojame apie 1 eurą per parą elektros energijos. Per vienerių metų šildymo sezoną suvartojimas apie 8,3-10 kilovatų elektros vienam kvadratiniam metrui namo ploto. Temperatūra viduje yra palaikoma +19,5-20,1 laipsnių (budėjimo rėžimas), temperatūrinė komforto zona šeimai yra +22 laipsniai. Pasyvus namas skelbia 15 kilovatų per metus prie +20 viduje, pas mus dabar net mažiau gaunasi faktologijoj be rekuperacijos kaštų. Viskas pas mus gerai su tuo ventiliuojamu fasadu iš praktikos. Gal ir jus toksai sprendimas paskatins veikti drąsiau? Pas konstruktorių buvusi nerami mintis, kad mūro ryšiai plieniniai, turės šalčio tilto poveikį didesnį... su termovizija taip pat šį faktą paneigėm. Neoporo 34 centimetrai viską amortizavo taip, kad jokio šalčio tilto sienose nematyti. Sakė dauguma internetinių ekspertų, kad kaminas didelis nesandarumas ir problema pasyviame name - bendros namo sąnaudos tokios problemos neindikuoja. Patsai kaminas net pasyvaus namo instituto mazguose egzistuoja ir šauniai pro jį dūmas rūksta. Krosnis namuose ir sukuria tuos papildomus porą laipsnių, maistą pagamina. Nepamirškite, kad malkos yra taip pat atsinaujinantis energijos šaltinis. Pastaroji yra žymiai arčiau mūsų nei saulės baterijų ar kolektorių mistika. Malka ir liks lietuvio troboj malka, o jau pasyvi ar aktyvi ta troba - koksai skirtumas. Ne viskas kas rašoma interneto platybėse yra skirta tik tam, kad jums gyvenimas palengvėtų. Rašo juk dažniausiai pardavėjai. Pasikartosim tik dar kartą - pastraipa atsiradusi iš praktinių stebėjimų, o ne remiantis teoriniais skaičiavimais ir nukopijuotomis frazėmis iš kitų resursų. Kaip pvz. yra šildymo sezono trukmė. Pasyviame name šildymo sezonas prasideda vėliau ir pasibaigia ankstėliau. Skaitai žmogaus straipsnį, apie tą šildymo sezoną, matai kad daugma dalykų aprašyta be realios praktinės dedamosios. Analogiški mitai ir apie pasyvaus namo pabrangimus, oro kiekius rekuperacinėms sistemoms bei aibė kitų nesusipratimų. Kamino trauka per krosnį tiek bėdos nepridarys kiek dažniai varstomos lauko durys bei tambūro durų nebuvimas. Viskas turi būti paremta sveika logika, o ne tik marketologiniais bukletais. Pardavėjai savos progos nepraleis.    

  Labai trumpai, glaustai ir net sakytumėm genialiai paaiškintas pasyvaus namo konceptas...

   

  Tad nuo ko pradėti norint statyti pasyvų namą? Kas reikalinga parenkant namo vietą, į ką reikėtų atkreipti dėmesį atliekant projektavimo darbus, parenkant medžiagas? Klausimų, būsimam namo savininkui, pakaks. Visos namo projektavimo ir statybos stadijos reikalauja kruopštumo, atidumo ir kantrybės. Jei tam esate pasiruošę būtinai pasieksite savo tikslą. Greitos statybos - tikrai ne pasyvaus namo šūkis. Kiekybės perėjimas į kokybę  - būtų arčiau tiesos. Pasyvus namas nėra stebuklų rinkinys, kuris suprantamas tik išrinktiesiems, nors tenka pastebėti, kad tokį įvaizdį retsykiais bandoma formuoti pas mus Lietuvoje.

  pasyvus.namas.sienos.siltinimasReikėtų išskirti kelis galimus variantus statant tokį namą. Pirmas statybos variantas - pasyvaus namo standartą atitinkantis statinys, kuris gavęs pasyvaus namo instituto sertifikatą - vienas kelias į mažų sąnaudų pastatą. Kitas variantas yra statyti mažų energetinių sąnaudų namą, kuris neturės sertifikato iš Vokietijos, bet energetinės sąnaudos atitiks nuo A+ ir A++ klasę pagal Lietuvos statybų reglamentą. Kam ta A energetinė klasė? Geras klausimas... Teoriškai tarp B ir A energetinės klasės, o faktiškai tik sandarumo testo būtinumas sertifikuojant ir kažikiek tų atitvarų laidumas skiriasi per uodo kojos apimtį. Rekuperatorių galima integruoti ir C klasės name. Retsykiais tokius namus tenka matyti. Ten situacija kurioziška. Statytojai manė, jok jei į bet kokį namą integravus rekuperaciją - bus pasyvus namas drūtai. Todėl labai svarbu, kad esminė samprata dėl žodžių derinio "pasyvus namas" būtų suvokiama kaip statinio energetinių sąnadų, standartų, normų, sprendimų rinkinys. Pasyvus namas yra pastatas atitinkantis energijos suvartojimo ir sandarumo reikalavimus. Atitikmuo žodžių deriniui pasyvus namas yra mažai energijos vartojantys pastatai. Bet vėl gi reikia patikslinti šį lietuvišką atitikmenį - eina kalba apie šildymo žiemą ir vėsinimo vasarą energetines sąnaudas. Praktika rodo, kad mūsų krašte pasyvus namas gali suvarti 15-30% daugiau energjos nei centrinėje Europoje. Tai priklauso nuo kiekvienos žiemos individualiai. Apie pietinės Europos suvartojamą energiją, šildymui žiemą, aplamai diskutuoti neverta - ten žmonėms sniegas yra didelė šventė vaikams ir netikėta staigmena vairuotojams. Namas papildomai vartoja energiją namų apyvokos daiktams ir jos niekur stebuklingai "neišgaruos".  Pirminės energijos sąnaudos neturėtų neviršyti daugiau nei 120 kW/m2. per metus. Kalbant apie pasyvius namus, dėl tos pirminės energijos, sąvoka naudojama kaip šaldytuvui, apšvietimui, kompiuteriams, šilto vandens ruošimo sąnaudų eilutė, bet yra ir kita šios sampratos prasmė.

  malkos.degaJei kalbam apie tikrą pirminę energiją reikiai akcentuoti papildomai keletą detalių. Pirminė energija yra kuro rūšis, arba gamtos sukuriamas potencialas, galinti atsinaujinti. Tai tokia energija, kuri niekuo neapdorota prieš jos panaudojimą. Iliustruojam - saulė, vėjas, malkos, šiaudai, kitos biokuro variacijos. Ar žinote, kad pagaminti 1 kilovatą elektros energijos reikia 3 kilovatų pirminės energijos? Šilumos siublys sukūręs 3 kilovatus šilumos iš vieno kilovato elektros energijos - joks atsinaujinančios energijos šaltinis. Jei tokių dar teigiančių pardavėjų sutiktumėte - prieštaraukite drąsiai. Jei šilumos siurblys sukuria virš 3 kilovatų energijos - ta perteklinė dalis ir būtų jau link tos atsinaujinančios... Jei šilumos siurblys oras-oras, oras-vanduo žemiau dirba prie 0 laipsnių lauko temperatūros, o tuo metu ir pradėsite intencyviau šildymą naudoti namuose, naudingumo koeficientas bus apie 2,7. Toksai naudingumo keoficientas yra taupantis lėšas mazgas, bet iki atsinaujinančios energetikos trūksta. Kitas šilumos siurblio variantas palankesnis. Vanduo-vanduo sistema ar geoterminiu šildymu vadina žmonės. Pastaroji įranga privalumų turės daugiau, nes grežinyje bus pastoviai apie +5/+7 laipsnius vanduo ir naudingumo koeficientas sieks visus 3,2-3,5. Apie visas pardavėjų gudrybes pasakoti ilgai, gal todėl ir padarėme privatiems asmenims konsultacijas pavadinimu - būk motyvuotas. Programos tikslas ir yra visus tuos perdėtus lūkesčius įrėminti į realijas. 

  Jau argumentavom, kaip tik galėjom, kad pasyvus namas tai - minimaliai energiją prararandantis statinys. Energija name atsiranda labai skirtingai. Žmogus esantis patalpose per vieną dieną gali išskirti iki 2 kilovatų energijos, o kur dar šaldytuvai, viryklės ir kiti elektros mazgai. Patsai pasyvus namas yra tarytum termosas sugebantis saugoti sukauptą energiją pastato viduje, bet patsai pasyvus namas šilumos negeneruoja - jis sugeba ilgiau esamą šilumą išsaugoti. Žiemą bus aktualu kaupti šilumą, o vasarą - vėsą. Sukūrėme iš praktinių pastebėjimų ir straipsnį - pasyvus namas - mitai, realybė.

  Pasyvaus namo konstrukcijų šilumos laidumo koeficientai, reikalavimai Lietuvoje pasikeitė nuo 2019 vasario pirmos dienos. Daugiau informacijos yra čia.

  Nuoroda į vieną iš vokiečių puslapių, kuriuose galėsite pamatyti statomus pasyvius namus Vokietijoje, o sekantinuoroda pastatytų pasyvių namų pavyzdžiai Junkgtinėje Karalystėje. 

Mūsų rekomenduojami straipsniai

Termoviziją atliksime pigiai, kvalifikuotai bei profesionaliai, atvykstame nuosavu transportu. Jūsų patogumui dirbame savaitgaliais. Vėliau įdiegsime į jūsų tvarkingą kompiuterį termo-programą, pamokysime naudotis. Analizuoti termonuotraukas ...
Pasyvus namas Tai pastatas, kuriame 20°C vidaus temperatūra gali būti pasiekta nenaudojant standartinių šildymo ir vėsinimo sistemų. Tokie pastatai yra vadinami "pasyviais", nes vyraujantys šilumos šaltiniai yra "pasyvūs" pvz.: saulės šiluma, ...
Skubiai pataisėm, palyginom keliose lentelėse naujo ir seno reglamento skaičius. Nuo 2019 metų vasario pirmos dienos atsirado korekcijos statinių suvartojamai energijai, techninei specifikacijai. Tad atsiradūs naujai informacijai, buvo prasminga ...
Sukurtas skyrius projekto naujienos dabartinėje būsenoje daugiau panašus į skyrių https://wwww.pasyvusnamas.info mėnoraštis. Faktiškai skyrius "porjekto naujienos" išsiplėtė iki blog kategorijos kaip ir kiti pagrindiniai meniu skyriai sprendimai, ...
Galima būtų įžvelgti kažikokį nesusipratimą, bet tikrai taip nėra. Paruošti gerą pasyvaus namo projektą tikrai reikia laiko ir šalto proto. Mus apima vis daugiau informacijos, su kuria jau reikia tiesiogine ta žodžio prasme kautis. Visko visur ir ...
Vienas iš svarbiausių statybos klausimų yra gvildenamas šiame straipsnyje. Kas yra banko paskola, kokius ji duoda privalumus ir trūkumus namo statyboje? Kas teigiamo ir niegiamo priimant sprendimą bendrauti su kredito instituciją, kuris suteikia ...
Pasyvaus namo laiptai? Kodėl tik pasyvaus namo laiptai? Tarytum jie kažikokie įpatingi pasyviame name. Mes taip negalvojam. Laiptai turi būti saugūs, patogūs, praktiški ir simpatišk. Bet, kad pasyviam name jie kažkuom įpatingai skirtūsi nuo ...
Langai yra šalčiausia pasyvaus namo dalis, o tai reiškia, kad reikalaujanti papildomo rūpesčio. Lietuvoje, bent dabartiniu metu, pasyvaus namo sprendimai ir skelbimai apie parduodamus pasyvius namus retsykiais turi keistokų apibūdinimų. Jei kalbėti ...
Skyriuje termovizija bandėme pateikti platesnes termovizorių galimybes mūsų aplinkoje. Teromovizoriaus istoriją, veikimo principus ir iliustruota medžiaga su pagrindinėmis panaudojimo kryptimis atskiras skyrius - termovizorius. Jei norite ...
Lietuva kontrastų šalis, arba paprasčiau kalbant - sveiki šiauriečiai! Taip, taip, kad ir koksai žalias mūsų krašas, iš žemiau pateiktos informacijos, vidurio Europa ar pietiečiais, nepaisant Lietuvos kaip geografinio centro, vadintis būtų didelė ...
Sąlyginai spontaniškai šis skyrius atsirado šiame puslapyje, nors bulterjeras ir puslapio autorius - draugai nuo 1993 metų. Jei nors vienas žmogus peržiūrėjęs šiuos filmukus žemiau apie šios veislės šunis pakeis savo nuomonę - rezultatas pasiektas. ...