Guliverio kelionės

 • Konstruktyvas

  pasyvaus.namo.sprendimaiBendradarbiaudamai su patyrusiais konstruktoriais padėsime jums ne tik suformuoti teisingai užduotį konstruktoriui, bet ir tarsimės visi kartu dėl pačių sprendimų krypties. Tai leis sutaupyti labai nemažai lėšų, o vėliau ir laiko statant pasyvų namą. Pasyvaus namo konstruktyvas arba kitaip tariant Jūsų namo darbiniai brėžiniai, kurie bus labai reikalingi visose statybos stadijose. Pabandysime šiame skyriuje kiek galima trumpiau ir paprasta kalba pagrysti šio žmogaus darbą, kurio vardas yra konstruktorius. Užsakymas pasyvaus namo konstruktyvo pasiteisino ir pasitvirtino visais galimais aspektais, kokius buvo galima ir negalima numatyti.  Konstruktoriaus darbas objekto užsakovui atsakys į klausimų aibę dar prieš pradedant visus darbus. Apie visus privalumus papunkčiui.

   1. Prieš pradedant skaičiuoti pasyvaus namo pamatą, geras konstruktorius paprašys jūsų vietos grunto geologinio tyrimo. Poliniai arba gręžtiniai pamatai paskaičiuoti be geologinio grunto tyrimo - sąmoninga " savižudybė" , jeigu taip būtų įmanoma pavadinti. Geologinio tyrimo skyriuje pateikėme pavyzdį, kuriame klasikinis pamato įgilinimas atsižvelgiant tik į įšalo dydį tikėtina būtų davęs liūdnokų pasekmių namui. Mūrinio statinio masė toli gražu nejuokinga. Vien paminėjus kelis faktus - plokštuminis pamatas sveria 75 tonas, perdangos 20 tonų, stogo danga apie 12 tonų. Dar beliktų pridėti nešančiųjų sienų 70 tonas, apdailinimo mūro masė 20 tonų... Bendra 120 kvadratinių metrų pasyvaus statomo namo masė yra apie  220 tonų pridėjus betoninius laiptus ir kitas betonines smulkmenas.

  2. Darbo brėžiniai labai stipriai sutaupo statybose veiklos kaštus. Parinkimas teisingos specifikacijos medžiagų jūsų namui turi tiesioginę įtaką išlaidoms. Kaip mažą pavyzdį galima pateikti putopolistireno parinkimą pamatui. EPS 150-300 markės gali būti naudojamos plokštuminiame pamate. Ir kokią markę pasirinkti. Pardavėjai dažniausiai minėdavo EPS 250-300 markes, konstruktorius atliko skaičiavimus ir pakako tik EPS 150 markės. O dabar 65 kubinius metrus medžiagos padauginkite iš skirtumo tarp visų šių EPS markių. Sumos bus stulbinančios, o tai tik vienos pozicijos statybose skaičiavimas kiekiuose ir markėse. Sustambinti medžiagų žiniaraščiai leis medžiagų užsakymą atlikti be bereikalingų likučių. Sustambintame medžiagų žiniaraštyje bus pagrindinių medžiagų kiekiai leisiantys pakankamai tiksliai vertinti būsimų statybų kaštus.
  pasyvus.namas.konstruktyvas.siena3. Kvalifikuoti statybininkai jūsų objekte neturės didesnių klausimų dėl darbų atlikimo eigos. Konstuktyvas arba darbo brėžiniai duos aiškius išmatavimus bei mazgų aprašymus. Kaip patys statybininkai sako - nereikės burti. Kaip žinia, už šiuos burtus statybininkas ir pinigėlių paprašyti gali, o ar tai turės prasmės ir realios naudos jau kitas klausimas. Neturint darbo brėžinių statybininkai dažnu atveju pradeda konstruoti mazgus su "atsarga". Tiek laiko prasme statant, tiek pinigėlių kiekiu visos šitos statybinės "atsargos" tampa neplanuotų išlaidų sąmatos dalimi.

  4. Konstruktorius gali būti papildomu prievaizdu statybų proceso kontrolėje šalia darbų vykdytojo, be to geras specialistas visada pakonsultuos jus kuriant konstruktyvą ir statybų eigoje. Tai yra pakankamai svarbus ir atsakingas darbas jūsų statybų procese, jei aplamai galima būtų rasti nesvarbių žmonių statybų eigoje. Čia turėti asmenys dirbantys jūsų statybų aikštelėje, o ne biurokratija tvirtinanti detaliuosius planus. Konstruktorius ir statybinių darbų vadovas dirba su jūsų projektu iš vien ir jų susikalbėjimas duoda žymiai sklandesnius darbus eigoje. Darbų vadovas su konstruktoriumi gali subrandinti optimalius sprendimus, kurie vėl gi įtakos statybų kaštus.  

  pasyvus.namas.konstruktyvas.ploksteKonstruktyvas ir statybų procesas.

  Nors labai nemažai konstruktyvo sprendimų yra visuotinai skelbiami internete, norėtusi pateikti keletą minčių iš praktikos.

  1. Konstruktoriaus ir užsakovo komunikacija yra reikalinga viso statybų proceso metu. Konstruktyvo brėžiniuose neretai pasitaiko klaidų skirtingo sudėtingumo. Pirma galimybė įvertinti konstruktyvo pilnumą - parodyti brėžinius statybų vadovui, statybas atliekantiems asmenims iki staybų pradžios. Kuo daugiau žmonių susipažins su dokumentacija tuo daugiau sugebėsite surinkti informacijos apie trūkumus, neefektyvius sprendimus, būtinas korekcijas. Šios pastabos iki statybų pradžios leis jums sutaupyti laiką arba išvengti prastovos proceso eigoje. Nors kryžminė patikra dokumentacijos gali visų klaidų neeliminuoti. Statybų vadovas ir darbus atliekantys asmenys gali taip pat nepilnai įsigilinti į projektą.

  2. Pagrindinis kokybiško konstruktyvo elementas yra kaip galima didesnė visų mazgų detalizacija ir medžiagų detalizacija. Jei turite tam laiko, pabandykite palyginti keletos konstruktorių brėžinius.

  Kuo mažiau brėžiniuose sakinių "vadovautis gamintojo rekomendacijomis" - tuo konstruktyvas kokybiškesnis.

  Klausimų turėsite statybų eigoje prie bet kurios detalizacijos, bet kuo mažiau tuo geriau. Pvz. pamatų šiltinimo principai, hidroizoliacija, nešančių sienų ir apdailinio mūro armavimo detalizacija, stogo šiltinimo pjūvis, laiptų brėžiniai ir pan.. Pradedant bendravimą su konstruktoriumi svarbu iškarto sutarti dėl komunikacijos statybų procesu metu ir laikotarpiai taisant klaidas tokioms atsiradūs.

  3. Klaidos konstruktyve gali atsirasti dėl skirtingų gyvenimiškų situacijų. Trumpai apie jų variacijas. Jei turite savų, mielai rašykite per komentrų modulį.

  a. Elementarus neatidumas - trūksta vienos kitos sąramos žiniaraščiuose, tekstinėje dalyje ir žiniaraščiuose skirtingi aprašymai ir medžiagų kiekiai.

  b. Konstruktyvo tekstinė dalis būna standartinė bei adaptuojama kiekvienam projektui pakeičiant tam tikras aktualias dalis. Nevisuomet tekstas koreguojamas tobulai.   

  Konstruktorius atlikęs šio namo skaičiavimus yra susipažinęs su pasyvaus namo planavimo kursu.

  pasyvus.namas.konstruktyvas.gegnesc. Konstuktorius neturi pakankamai praktikos su vienu ar kitu statinio mazgu. Teoriškai konstruktoriai turi tinkamą išsilavinimą, bet kaip ir kievienas žmogus turi labiau mėgstamas konstrukcijas arba didesnę praktiką gelžbetonio, metalo nei medinėse konstruktyvo dalyse arba atvirkščiai. Čia jums turėtų padėti maksimalus statybų vadovo ar statybininkų žvilgsnis į dokumentaciją.

  d. Gamintojų rekomendacijos, viešai pasiekiamose interneto platybėse, klaidina pačius konstruktorius. Pasitaiko ir tokių nesusipratimų. Teko praktikoje atsisakyti keletos sprendimų vien dėl to, kad gamintojas pateikdamas gaminį negali suteikti aiškios informacijos dėl paties mazgo diegimo, o konstruktorius negali atlikti skaičiavimų be gamintojo rekomendacijų. Gamintojas prašo informacijos iš konstruktoriaus, o konstruktorius iš gamintojo. Vyksta pirštų baksnojimas vieniems į kitus ir sprendimas atsiduria aklavietėje. Retai su gamintojais būna pateikta situacija, bet teko ir tokioje atsidurti statybos metu.

  f. Užsakovas nepilnai pateikia visą informaciją apie būsimus namo mazgus, arhitektūrinėje dalyje pateikta nepilna statinio informacija, arba konstruktyvo rengimo metu atliekami papildomi projektavimo sprendimai neatspindėti architektūrinėje dalyje. Jei skirsite pakankamai bendravimo laiko kartu su architektu tokių problemų išvengsite. Turite poreikį keisti nešančių konstrukcijų medžiagas, stogo formas, kampus  ir pan. būtinai nedelsiant informuokite konstruktorių apie numatomus pasikeitimus, kad būtų atliktos savalaikės korekcijos iki statybų pradžios. Jūs negalite persigalvoti statybos metu keisti esminius sprendimus - vietoj silikatinių blokelių naudoti molinius arba dujų silikatinius pakaitalus, vietoje medinių perdangų užsakyti gelžbetonines ir ant suprojektuotos skardinės stogo dangos panaudoti molinės čerpės. Statinio konstruktyvas yra vientisas ir medžiagose, apkrovose suderintas sprendimas. Bet kokius pakeitimus, net jei jums jie atrodytų nereikšmingi, reikia derinti su konstruktoriumi.

  Bet kuriuo atveju jūsų statybos bus efektyvesnės su konstruktyvu nei be jo, o lėšų ir laiko ekonomija įspūdinga.Mūsų rekomenduojami straipsniai

Termoviziją atliksime pigiai, kvalifikuotai bei profesionaliai, atvykstame nuosavu transportu. Jūsų patogumui dirbame savaitgaliais. Vėliau įdiegsime į jūsų tvarkingą kompiuterį termo-programą, pamokysime naudotis. Analizuoti termonuotraukas ...
Pasyvus namas Tai pastatas, kuriame 20°C vidaus temperatūra gali būti pasiekta nenaudojant standartinių šildymo ir vėsinimo sistemų. Tokie pastatai yra vadinami "pasyviais", nes vyraujantys šilumos šaltiniai yra "pasyvūs" pvz.: saulės šiluma, ...
Skubiai pataisėm, palyginom keliose lentelėse naujo ir seno reglamento skaičius. Nuo 2019 metų vasario pirmos dienos atsirado korekcijos statinių suvartojamai energijai, techninei specifikacijai. Tad atsiradūs naujai informacijai, buvo prasminga ...
Sukurtas skyrius projekto naujienos dabartinėje būsenoje daugiau panašus į skyrių https://wwww.pasyvusnamas.info mėnoraštis. Faktiškai skyrius "porjekto naujienos" išsiplėtė iki blog kategorijos kaip ir kiti pagrindiniai meniu skyriai sprendimai, ...
Galima būtų įžvelgti kažikokį nesusipratimą, bet tikrai taip nėra. Paruošti gerą pasyvaus namo projektą tikrai reikia laiko ir šalto proto. Mus apima vis daugiau informacijos, su kuria jau reikia tiesiogine ta žodžio prasme kautis. Visko visur ir ...
Vienas iš svarbiausių statybos klausimų yra gvildenamas šiame straipsnyje. Kas yra banko paskola, kokius ji duoda privalumus ir trūkumus namo statyboje? Kas teigiamo ir niegiamo priimant sprendimą bendrauti su kredito instituciją, kuris suteikia ...
Pasyvaus namo laiptai? Kodėl tik pasyvaus namo laiptai? Tarytum jie kažikokie įpatingi pasyviame name. Mes taip negalvojam. Laiptai turi būti saugūs, patogūs, praktiški ir simpatišk. Bet, kad pasyviam name jie kažkuom įpatingai skirtūsi nuo ...
Langai yra šalčiausia pasyvaus namo dalis, o tai reiškia, kad reikalaujanti papildomo rūpesčio. Lietuvoje, bent dabartiniu metu, pasyvaus namo sprendimai ir skelbimai apie parduodamus pasyvius namus retsykiais turi keistokų apibūdinimų. Jei kalbėti ...
Skyriuje termovizija bandėme pateikti platesnes termovizorių galimybes mūsų aplinkoje. Teromovizoriaus istoriją, veikimo principus ir iliustruota medžiaga su pagrindinėmis panaudojimo kryptimis atskiras skyrius - termovizorius. Jei norite ...
Lietuva kontrastų šalis, arba paprasčiau kalbant - sveiki šiauriečiai! Taip, taip, kad ir koksai žalias mūsų krašas, iš žemiau pateiktos informacijos, vidurio Europa ar pietiečiais, nepaisant Lietuvos kaip geografinio centro, vadintis būtų didelė ...
Sąlyginai spontaniškai šis skyrius atsirado šiame puslapyje, nors bulterjeras ir puslapio autorius - draugai nuo 1993 metų. Jei nors vienas žmogus peržiūrėjęs šiuos filmukus žemiau apie šios veislės šunis pakeis savo nuomonę - rezultatas pasiektas. ...