Sandarumo testas - defektų paieška

O ką daryti jei pastato sandarumo testas neatitinka numatytų projekte?

pastatu.sandarumo.testas.trys.ventiliatoriaiViskas priklauso nuo situacijos konkrečiame objekte. Pabandykime sumodeliuoti keletą situacijų... Bet atkreipiame dėmesį, kad tai jau darbas ne pagal standartų ribas, o daugiau atsižvelgiant į LST EN ISO 9972:2015 rekomendacinius priedus, gyvenimišką praktiką. "Slidus" kelias prasideda, bet judėjimas žiemos gatvėmis vyksta taip pat. Pabandykime...

1.  Geriausia ieškoti oro nuotekių kol nėra galutinės apdailos - lubos itempiamos arba gipsas su visais priklausiniais. Turim pastate tik tinkuotas sienas ir angokraščius, langai, lauko durys įstatytos, stoge šiltinimo medžiaga ir garo barjeras pilnai įrengtas, taip pat gali būti sumontuota rekuperacinė sistema, šildymo sistemos, kiti sistemų išvadai į išorę. Prie šio išvardintos statinio konfiguracijos bus efektyvu surasti problemas, bei pastarūjų šalinimas nebus skausmingas finansiškai.

2. Pilnai užbaigta apdaila bet ne visur kaba šviestuvai lubose. Gal vienas kitas rekuperacijos difuzorius neprijungtas lubose, niekas namuose negyvena... Probelmos apytikslinę vietą galima nurodyti kambario tikslumu. Nustatyti įmanoma kuri patalpa turi didžiausius "griekus" ir vadinasi tai zoninis testavimas. Nesandarių vietų kryptis bus aiški, tačiau finansinė, klausimo sprendimo dalis, nebus tokia miela pačiam užsakovui - sunku pasiekti dedektines vietas nedemontavus apdailos.

c. Tiriamas pastatas turi viską - skubančius gyventojus laike, baldai, daigtai, žaislai, viskas priklijuota, užglaistyta, leputės, liustros, davikliai. Atvažiavę mūsų specilistai tiria pastato sandarumą, gauname netenkinančius rezultatus. Turime galimybes suprasti apie pastato sandarumo problemas ir analogiškos galimybės spręsti iškilusius klausimus. Bet po žodžiais "turime galimybes" veiksmų planas brangesnis kartais net jeigu mes galime akimis pasiekti garo barjerą, ištiesti ranką link baldo už kurio "švilpikas" gyvena. Gal pas jus ir viskas gerai bus su sandarumo testu, bet jei turėsime neatitiktį - atsiras galvosopis didžiausioje savo komplektacijoje.

Pabaigai iliustracija būtų tokia - gera šeiminkė ragauja gaminamą patiekalą prieš nešant jį ant stalo, o ne tik klausia švečių apie gautą rezultatą. Namo statybos yra kažkuo panašus procesas - nuolatinė atliekamų darbų patikra leidžia išvengti paslėpto broko, taupo jūsų laiką, nervus, pinigus.

 

STRAIPSNIS PILDOMAS IR YRA NEPABAIGTAS...

 

 

Sandarumo testas - laikas

sandarumo.testo.laikasSandarumo testas ir laikas - kiek, kada šiam matavimo metodui turi įtakos laikas kalbėsime šiame straipsnyje. Pradėtumėm nuo juridinės dalies, kurioje eina kalba apie užsakovų dažniausiai užduodamą klausiamą - kiek laiko galioja  sandarumo testo matavimo protokolas skirtas energetiniam sertifikavimui?

Sandarumo matavimo protokolas, kuriame patvirtinta statinio atitiktis sandarumui suprojektuotai energetinei klasei galioja vienerius metus ir per šį laiką turėtų būti namas energetiškai sertifikuojamas. Duomenų šaltinis yra žemiau.

ĮSAKYMAS DĖL STATYBOS TECHNINIO REGLAMENTO STR 2.01.02:2016 „PASTATŲ ENERGINIO NAUDINGUMO PROJEKTAVIMAS IR SERTIFIKAVIMAS“ PATVIRTINIMO

X. SKYRIUS
PASTATŲ SANDARUMO REIKALAVIMAI

39. Sandarumas turi būti matuojamas baigtame statyti pastate prieš atliekant pastato energinio naudingumo sertifikavimą. Pastato sandarumo matavimo metu pastate turi būti baigti visi statybos darbai, kurie gali pabloginti pastato sandarumo rodiklius. Laiko tarpas tarp pastato sandarumo bandymų protokole nurodytos sandarumo matavimo datos ir pastato energinio naudingumo sertifikato išdavimo datos turi būti ne didesnis už 1 metus.

Į pirmą klausimą atsakėme-paprastas jis buvęs. Tačiau per visus savo darbo metus su sandarumo matavimo metodu kildavo, kyla ir pastoviai iškils kitas svarbus klausimas - koksai metas yra tinkamas atlikti sandarumo testui? Bandysime atsakyti Mozės tautos metodu - patys užduosime krūvą klausimų iš kurių ir kils skirtingi atsakymai į vieną, bet įvairiapusį klausimą.

Koksai sandarumo matavimo tikslas užsakovui yra aktualus?

1. Jūs norite pasitikrinti savo perkamą vienbutį arba daugiabučio dalį (kotedžas) iki nekilnojamo turto sutarties pasirašymo - geriausias laikas yra jei namo apdaila nepabaigta ir prie visų nesandarių vietų galima be kliūčių (apdaila) prieiti, pamatyti, pajausti ir prisiliesti. Kotedžo atveju galima nustatyti nesandarias vietas tarp kaimyninių butų - aktualu dūmų, kvapų, garso prevencijai. Užsakovas žino perkamo turto nesandarių vietų skaičių, namo, buto sandarumo koeficientą. Matavimas atliekamas dalyvaujant užsakovui, rezultatai 95% tikslumu parodomi tuojau pat po sandarumo matavimo.

2. Jūs vykdote individualią vienbučio namo statybą ir esant dalinei apdailai norite pasitikrinti jau atliktus stogininkų, tinkuotojų, elektrikų, betonuotojų (juodgrindžių įrengimas), langininkų  darbus - užsakovui tikslai ir rezultatai identiški pirmajame punkte nurodytiems.

Reziumuojant pirmas dvi situacijas - sandarumo testas yra puiki priemonė nustatyti pastato oro apykaitą, statybos broką. Naudojamas matavimo metodas panašiai ir pavadintas -  pastatų pralaidumo orui nustatymas, ventiliatorinis slėgių skirtumo metodas. Šiltas oras veržiasi į lauką ir taip jūs turite papildomai šildyti patalpas palaikydami vienodą vidaus temperatūrą. 

3. Jūs pabaigėte statybos visus darbus ir planuojate energetiškai sertifikuoti pastato dalį arba visą pastatą. O kas arba kaip nustatoma statybos darbų pabaiga? Atsakymas į šį klausimą  galimas keliomis kryptimis.

Kaip galima dokumentais pagrysti statybos baigtumą:

I. Surašant statybos užbaigimo aktą,

II. Surašius statybos užbaigimo deklaraciją,

III. Statinių užbaigimo deklaracija (tvirtina ekspertizės rangovas),

Duomenų šaltinis yra čia - Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos.

IV. Statinio baigtumas fiksuojamas, nustatant pastato kadastro duomenis, statinio kadastro duomenų byloje.

Duomenų šaltinis yra čia.

V. Statinio statybos vadovas, kuris atsako už pastatyto statinio atitiktį statinio projektui ir statinio normatyvinę kokybę, raštiškai laisva forma patvirtina, kad mūsų matavimo metu pastate yra baigti visi statybos darbai.

Duomenų šaltinis yra čia - statybos įstatymo 2 straipsnio 79 dalis.

VI. Nekilnojamo turto registro duomenų bazės išrašas, kuriame nurodyta pastato būklė ir baigtumo procentas.

O jei užsakovas nepateikia nei vieno iš aukščiau minėtų dokumentų?

VII. Matavimus atliekanti laboratorija įvertina matuojamo objekto būklę pagal faktines aplinkybes. Kriterijai (sąžiningumo ir protingumo taikymas) pagal kuriuos sutinkame, kad pastate yra baigti statybos darbai.

A. Pilnai sumontuotos lubų konstrukcijos visose patalpose kartu su visais priklausiniais (šviestuvai, šildymo elementai, signalizacijos elementai ir pan.),

B. Pilnai atlikta apdaila visuose sanitariniuose mazguose, 

C. Pilnai sumontuota rekuperacinė sistema, jeigu tai numatyta projekte,

D. Pilnai sumontuota šildymo sistema, jeigu tai numatyta projekte,

E. Pilnai sumontuota kondicionavimo sistema, jeigu tai numatyta projekte,

F. Pilnai sumontuotos visų elektros rozečių mechaninės dalys,

G. Pilnai sumontuotos fasadinės pastato durys,

H. Pilnai sumontuotos durys tarp garažo ir gyvenamųjų patalpų, jeigu tai numatyta projekte.

Duomenų šaltinis yra čia - Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas. 1.5 straipsnis pirma dalis. Teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principų taikymas.

Ir pabaigai apie sandarumo testo laiką paminėsime dar tiek, kad trunka pastatui matavimas, kurio apimtis apie 120-150 m2, apie 3-4 valandas. Išmatuoti ir tiksliai suskaičiuoti namo kubatūrą, sumontuoti bei demontuoti įrangą, atlikti patį matavimą, nustatyti nesandarias pastato vietas, bendrauti su užsakovu dėl statinio sandarumo sprendimų užima laiko jei turėsime prielaidą, kad paslauga turi būti kokybiška, bei gali pasiekti užsibrėžtus tikslus reikalingus užsakovui.

 

 

Sandarumo testas - greitukas

sandarumo.testas.ventiliatoriaus.ziedaiBandomasis sandarumo testas pavadinimu "greitukas". Kas tai per (neakredituotas) pastato stebėjimo būdas? Tai per ilgus metus sukauptos praktikos ir kompromisų rinkinio derinys kuriame reikia problemų paieškos, jų akivaizdumo bei sprendimo krypties "čia ir dabar".  Tuo metu, kai vykdoma naujo pastato statyba galima atlikti eilę matavimų susijusių su sandarumu. Mes rekomenduojame atlikti sandarumo testą iki apdailos ir po apdailos darbų. Tačiau būna atvejų senesniuose pastatuose, kuomet nėra poreikio tiksliame pastato sandarumo matavime (sandarumas išreikštas koeficientu n50, matavimo neapibrėžties skaičiavimas ir sprendimo taisyklės taikymas teikiamiems rezultatams matavimo protokole), tiesiog ir taip užsakovui aišku, kad namas kiauras, reikia nustatyti nesandarių vietų šaltinius, įvertinti galimybes pašalinti problemas. Tam ir sukūrėme šį aprašymą apie kiek paprastesnį nesandarių vietų identifikavimą.

Kada jums šis sandarumo testas bus prasmingiausias? 

1. Vyksta naujo statinio statybos darbai ir kažkuriame tarpiniame veiklos etape tiesiog reikia įvertinti faktines likusias skyles.

2. Turite statinį kuriam apie 7-15 metų ir turite pagrįstų įtarimų, kad pastato energetinės sąnaudos yra stipriai viršijančios suprojektuotą energetinę klasę arba jūsų finansines galimybes.

Kas rezultate gaunama arba pateikiama užsakovui?

1. Kartu su užsakovu surandame tuo metu esančias nesandarias vietas ir pažymime jas pagrindinėse laidumo vietose.

2. Kartu su užsakovu aptariame pažymėtus nesandarumus ir galimus sprendimo kelius problemoms spręsti.

3. Esant poreikiui iš užsakovo pusės rekomenduojame kolegas kurie galėtų padėti atlikti pastato sandarinimo darbus. Su kolegomis neesame susiję materialiai, giminystės ryšiais ir pan. - esame nešališki rekomendacijose.

Ko užsakovas negauna po šios paslaugos lyginant su akredituotu sandarumo matavimu?

1. Bet kokie duomenys susiję su pastato stebėjimu, konsultacija yra teikiama žodžiu, o ne raštu.

2. Užsakovui galima stebėti preliminarų oro srautą kubiniais metrais per valandą. Tai yra preliminarūs duomenys ir turi paklaidą apie 5-10% nes nėra atliekami matavimai lauko ir vidaus temperatūros, o šis srautas momentiškai atspindi duomenis jei temperatūra viduje ir lauke yra +20 laipsnių pagal celsijų.

3. Bandomojo sandarumo testo metu stebėti rezultatai yra be matavimo neapibrėžties, nes patsai matavimas yra nevykdomas. Dažnu atveju matavimo neapibrėžtis ramiomis sąlygomis, kuomet vėjo gūsiai siekia iki 10 metrų per sekundę) siekia iki 10% nuo rezultato.

Reziumuojant - kas tai yra sandarumo testas "greitukas" arba bandomasis sandarumo testas - paprasta, greita ir efektyvi priemonė surasti nesandarias vietas jūsų pastate!

Šioje lentelėje yra nurodytos kainos kai reikalinga surasti nesandarias vietas pastate sukeliant tik perteklinį slėgį, pažymimos pastato nesandarios vietos, konsultuojama dėl pastato probleminių vietų sprendimų. Atliekamas pastato stebėjimas, bet tai ne sandarumo matavimas. Šis pastato stebėjimas atliekamas neakredituotu metodu ir neviršyjant sukeliamo pastate 100 Pa. slėgio.
Nr. Kvadratūra m2. Kaina EUR nuo*
1. iki 150*** 150**
3. iki 300*** 200**
4. iki 600*** 400**

 * - prireikus ir su užsakovu suderinus būsime objekte tiek laiko kiek būtina atlikti kokybišką paslaugą.

** - pateiktos kainos galioja Vilniaus miesto ribose ir 15 kilometrų spinduliu aplink Vilniaus miestą.

*** - žiemos metu galima papildomai naudoti ir termovizorių nesandarių vietų vizualizacijai (neakredituotas metodas). Kaina apskaičiuojama pagal principą - iš lentelėje nurodytos objekto kainos atėmus 50 Eur. Pvz. Jei jūsų namo kaina 120 EUR, termovizoriaus papildoma paslauga kainuos 70 EUR.

Sandarumo testas - mūsų privalumai

sandarumo.testas.ventiliatoriaus.greicio.reguliatorius

MB „Termožmonės“ laboratorija yra akredituota Lietuvos Nacionalinio akreditacijos biuro atlikti pastatų sandarumo tyrimus pagal LST EN ISO 9972:2015 ir standarto LST EN ISO/IEC 17025:2018 atitikčiai. Akreditavimo pažymėjimas Nr. LA.206-01.

Namo sandarumo testas atliekamas su maksimaliu prisitaikymu prie užsakovo paskirto laiko - ne darbo metu, savaitgaliais. Tai jums nekainuoja papildomai, svarbiausia - jums tai patogu ir mes ne PVM mokėtojai! Detalesnę informaciją, kainas apie sandarumo testą galėsite rasti žemiau, o tikslią sumą pirminio matavimo galėsime įvardinti pamatę jūsų pilną statinio projektą. Viskas priklauso nuo statinio architektūros. Pasitikrinkite namo statybos kokybę prieš pabaigiant darbus, perkant naują namą arba kotedžą. Registruokitės e. paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. arba sms tel. 8-686-50968.

Norėtusi, prieš visą tekstą, žemiau esantį, pasakyti tai kas svarbiausia... Pastato sandarumo testą rekomenduojama atlikti dukartus. Kodėl? Pirmas sandarumo testas atliekamas iki pilnos apdailos, nes galima surasti paprasčiau statinio trūkumus, o nesandarumo priežastys šalinamos lengvai, pigiau nei tai aprašyta žemesnėse straipsnio dalyse. Dažnu atveju nesandarumas slepiasi po lubomis, kituose jungimuose. Jei pirmas sandarumo testas atliekamas po pilnos apdailos ir jo rezultatai yra neigiami gali tekti tą apdailą ir nuimti. Teiraukitės, domėkitės - sutaupysite pinigų, laiko, nervų - Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį..

Mūsų įmonė oficialiai pripažinta kaip sandarumo testo programinės įrangos vertėja iš anglų į lietuvių kalbą - google translate nepadėjo...

 

Sandarumo testo metu suteikiame galimybę užsakovui dalyvauti matavime - popierius iškęs viską, o akių neapgausi!

Labai giliai netalizuojant mūsų viršutinės antraštės norisi suteikti tokią mintį skaitytojui. Jei jūs statote, parduodate, perkate nekilnojamą turtą už 100-300 tūkstančių eurų ir vertinate statinį tik iš popierinės dokumentacijos, brokerio liaupsių (jei jis atstovauja pardavėją), statytojo patikinimų "statyta kaip sau"... Kodėl nepasižiūrėti į statinio sandarumą gyvai? Jau pardavėjas atradęs sandarumo testo privalumus iki parduodant būstą, bet yra ir gudraujančių "entuziastų".  Sandarumo testo kaina ir sukuriama pridėtinė vertė tiesiog neproporcingai patraukli tam kas tame būste gyvens ateityje. Vilniuje ir aplink 15 kilometrų spinduliu sandarumo testo kainos sekančios, jei nėra straipsnyje kažikokios akcijos meto. Dėl kitų miestų reikės įvertinti tranporto kaštus (kuras, atvykimo laikas). Kainos nurodytos tik sandarumo testui, be probleminių vietų paieškos. Kodėl kainos priklauso nuo namo kvadratūros? Sandarumo testas užims tiek pat laiko, jei tai 80-400 m2 vienbutis, bet įvertinti statinio kubatūrą laikas bus skirtingas. Nuo statinio kubatūros skaičiaus tiesiogiai priklauso galutinis matuojamas dydis - skirtinga architektūra, namo plotas generuoja papildomas laiko sąnaudas.

Šioje lentelėje yra nurodytos kainos kai reikalinga surasti nesandarias vietas pastate sukeliant tik perteklinį slėgį, pateikiami rezultatai žodžiu, pažymimos pastato nesandarios vietos, konsultuojama dėl pastato probleminių vietų sprendimų. Matavimas atliekamas neakredituotu metodu, tačiau neviršyjant sukeliamo pastate 100 Pa. slėgio.
Nr. Kvadratūra m2. Kaina EUR nuo*
1. iki 150*** 150**
2. iki 300*** 200**
3. iki 600*** 400**

 * - prireikus ir su užsakovu suderinus būsime objekte tiek laiko kiek būtina atlikti kokybišką paslaugą.

** - pateiktos kainos galioja Vilniaus miesto ribose ir 15 kilometrų spinduliu aplink Vilniaus miestą.

*** - žiemos metu galima papildomai naudoti ir termovizorių nesandarių vietų vizualizacijai (neakredituotas metodas). Kaina apskaičiuojama pagal principą - iš lentelėje nurodytos objekto kainos atėmus 50 Eur. Pvz. Jei jūsų namo kaina 120 EUR, termovizoriaus papildoma paslauga kainuos 70 EUR.

Akredituoto sandarumo testo kaina ... užsakovui informacija, kolegoms įdomu - skelbiam viešai!
Nr. Kvadratūra m2.* Kaina nuo **
0. 80-301> *** 90.00
 1. iki 150 200.00
2. iki 200 250.00
3. iki 250 300.00
4. iki 300 350.00
5. daugiau nei >300 pagal susitarimą

 

* - Pagal ISO 9972 standartą skaičiuojama tiriamo statinio kubatūra. Ši kubatūra nėra tapati su projekte nurodomu gyvenamo arba naudingo ploto kvadratūra.

 ** - Kainos gali keistis priklausomai nuo atstumo iki objekto. Kainos galioja Vilniaus mieste ir aplink Vilniaus miestą 15 kilometrų spinduliu.

*** - Atvykimas į objektą pirminiam vizualiam sandarumo įvertinimui.

Kuomet perskaitysite šį straipsnį žinosite ką gaunate su mūsų teikiama paslauga "sandarumo testas". Rodos viskas paprasta, bet detalėse nelabasis ir slypi. Pagrindinis mūsų sandarumo testo devizas - neformaliai! Palyginkite mūsų teikiamą paslaugos veiksmų aprašymą su kitomis bendrovėmis ir tuomet spręskite apie tai ką ir už kiek norime pasiūlyti Jums. Veiksmai, kuriuos vardinsime, yra svarbūs ir reikšmingi matavime. Pagrinde norime savo paslauga suteikti užsakovui informaciją ne tik kiek to sandarumo esama, bet kur galimai jisai prapuola. Mūsų sandarumo bandymas yra papildomai ir noras atsakyti į klausimą "kur statinyje problema, nuotekis? ". Formaliai, pagal įprastą praktiką, sandarumo testas skirtas patikrinti ar suprojektuota energetinė klasė pagal statybos reglamentą atitinka sandarumo normas. Kadangi akcentuojam ne formalumą pradedame vardinti mūsų privalumus, kuriuos šiam momentui suvokiame.

pastatu.sandarumo.testas.trys.ventiliatoriai1. Mes prisitaikome prie jūsų laisvo laiko objekte. Gal būt jums patogu savaitgalį, po darbo valandų, o gal ankščiau ryte? Mes lankstūs darbo grafike. Gal tik mūsų ir jūsų planus gali pakoreguoti oras. Neturi būti labai vėjuota diena. Turime omenyje, kad vėjo gūsiai neturi siekti daugiau nei 5-10 metrų per sekundę. Lietus ar per didelė drėgmė susikaupusi lauke - matavimas neleistinas. "Siurbti" lietų į brangios aparatūros daviklius, elektros variklių apvijas - labai jau nesinori.

2. Atlikdami sandarumo testą stengiamės dažniausiai dirbti pusiau atomatiniu rėžimu. Pirmoje straipsnio nuotraukoje ir matote rankinio reguliavimo dalį. Pusiau automatinis rėžimas kelia pastate slėgį lėčiau ir tokiu būdu garo barjerui nesukeliamas smūginis slėgio efektas. Panašus būdas rekomenduojamas pašildant automobilio variklį, nes pasirodo tepalo visos savybės jūsų variklyje pradeda dirbti nuo +30 laipsnių. Taip pat ir su slėgiu pastate. Keliant pastarajį laipsniškai tausojame statinio konstrukcijas. Pagaliau gamtoje slėgis nekinta taip greitai kaip gali tai imituoti sandarumo testo įranga. Atliekant sandarumo testą rankiniu būdu laiko sąnados yra didesnės.

3. Kadangi mes esame sandumo programos vertėjai į lietuvių kalbą, rodome testo metu pačiam vartotojui visą matavimo prosecą, komentuojame, diskutuojame apie momentinius rezultatus. Net matavimo atąskaitą suformuojame tuojau pat ir galime objekte atiduoti nedelsiant į užsakovo laikmeną. Trumpinant - rezultatai čia ir dabar.

4. Mums įdomu ne tik bendri sandarumo testo duomenys apie oro srautus, bet ir kurioje dalyje yra statinio problemos. Retsykiais matuodami B arba A energetinę klasę susiduriame su įdomiais stebėjimais. Statinys atitinka sandarumo reikalavimus, bet tai tik iš pirmo žvilgsnio. Kaip atrodo antras žvilgsnis? Sukuriame rankiniu būdu slėgį 50 Paskalių ir einame per pastatą jį inspektuoti. Elektros rozetės lauko sienose, atsitiktinai prasivėręs ar nepilnai uždarytas langas, stogo garo barjero plėvelės atsilupusios - visa tai su pertekliniu slėgiu apžiūrima, ranka prisiliečiama, termovizoriumi fotografuojama, ausimis klausomasi. Jei langas turės sandarumo problemas ir nuotekis solidus - jums nereikės jokio dūmų testo, kad suvoktumėte problemos vietą. Dažniausiai tokie nesandarumai pradeda ošti kaip miške medžiai. Tuo mes stengiamė išsiskirti iš kitų įmonių - skiriame laiko jūsų objekto nesandarumų paieškai. Tokia procedūra užima papildomą laiką, bet jos nauda akivaizdi. Taip "patrankos skyle" užkamšius B pavirsta į A arba ne A+ klasę pagal sandarumą. Nors teko matyti ir objektų, kuriuose garažai yra labiau nesandarūs nei visas namas tris kartus didesnis. Faktiškai šis ketvirtas punktas ir formuoja didžiausią pridėtinę vertę sandarumo testo.

5. Iki sandarumo testo mes stengiamės išsiaiškinti jūsų objekto būseną. Jei objektas neparuoštas matavimams paprasščiausiai nevažiuojame nes žinome rezultatą iš anksto. Ko reikia efektyviam matavimui. Langai turi būti normaliai uždaryti ir pageidatina su rankenomis. Tinkuotos namo sienos, elektros rozetės lauko sienose sumontuotos, garo barjeras stoge visu perimetru sandarus. Yra ir kitų niuansų objekto pasiruošime, bet nesiplečiant - paskambinkite tel. 8686-50968 arba parašykite mums laiška Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. ir mes suteiksime pilną informaciją. Geriau telefonu sugaišime papildomas penkias minutes, nei važiuosime be prasmės pas jus į svečius. Mes vengiame banaliai neparuošto statinio matavimams. Taupysime ir jūsų ir mūsų laiką.

6. Viską reziumuojant mūsų privalumų visuma yra sekanti... Mes neskubame atlikti matavimo tik dėl paties matavimo. Mums svarbu skirti laiką objektui tokiu būdu, kad visiems, pasibaigus matavimui, atsirastų vidinis pasitenkinimas gautais rezultatais. Ir šioje vietoje nesvarbu ar mes gauname teigiamus rezultatus ar randame nesandarias vietas ir suteikiame informaciją apie tai kaip spręsti vieną ar kitą mazgą.

Pabaigai galime tik akcentuoti, kad sandarumo testas, kuris leidžia surasti problemas statinyje yra atliekamas iki pilnos namo apdailos. Tai yra sumontuotos lubos, nenudažytos sienos, sandarintas ir matomas garo barjeras. Skiriame tiek laiko sandarumo testui kiek jo reikia jums, o ne pačiam matavimui. Kuopštus, nuosekus testas užima apie 3-4 valandas.

Sandarumo testas ISO 9972

pastatu.sandarumo.testas.irangos.komplektas

MB „Termožmonės“ laboratorija yra akredituota Lietuvos Nacionalinio akreditacijos biuro atlikti pastatų sandarumo tyrimus pagal LST EN ISO 9972:2015 ir standarto LST EN ISO/IEC 17025:2018 atitikčiai. Akreditavimo pažymėjimas Nr. LA.206-01.

Namo sandarumo testas atliekamas su maksimaliu prisitaikymu prie užsakovo paskirto laiko - ne darbo metu, savaitgaliais. Tai jums nekainuoja papildomai, svarbiausia - jums tai patogu ir mes ne PVM mokėtojai! Detalesnę informaciją, kainas apie sandarumo testą galėsite rasti žemiau, o tikslią sumą pirminio matavimo galėsime įvardinti pamatę jūsų pilną statinio projektą. Viskas priklauso nuo statinio architektūros. Pasitikrinkite namo statybos kokybę prieš pabaigiant darbus, perkant naują namą arba kotedžą. Registruokitės e. paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. arba sms tel. 8-686-50968.

Norėtusi, prieš visą tekstą, žemiau esantį, pasakyti tai kas svarbiausia... Pastato sandarumo testą rekomenduojama atlikti dukartus. Kodėl? Pirmas sandarumo testas atliekamas iki pilnos apdailos, nes galima surasti paprasčiau statinio trūkumus, o nesandarumo priežastys šalinamos lengvai, pigiau nei tai aprašyta žemesnėse straipsnio dalyse. Dažnu atveju nesandarumas slepiasi po lubomis, kituose jungimuose. Jei pirmas sandarumo testas atliekamas po pilnos apdailos ir jo rezultatai yra neigiami gali tekti tą apdailą ir nuimti. Teiraukitės, domėkitės - sutaupysite pinigų, laiko, nervų - Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį..

Sandarumo testo metu suteikiame galimybę užsakovui dalyvauti matavime - popierius iškęs viską, o akių neapgausi!

Labai giliai nedetalizuojant mūsų viršutinės antraštės norisi suteikti tokią mintį skaitytojui. Jei jūs statote, parduodate, perkate nekilnojamą turtą už 100-300 tūkstančių eurų ir vertinate statinį tik iš popierinės dokumentacijos, brokerio liaupsių (jei jis atstovauja pardavėją), statytojo patikinimų "statyta kaip sau"... Kodėl nepasižiūrėti į statinio sandarumą gyvai? Jau pardavėjas atradęs sandarumo testo privalumus iki parduodant būstą, bet yra ir gudraujančių "entuziastų".  Sandarumo testo kaina ir sukuriama pridėtinė vertė tiesiog neproporcingai patraukli tam kas tame būste gyvens ateityje. Vilniuje ir aplink 15 kilometrų spinduliu sandarumo testo kainos sekančios, jei nėra straipsnyje kažikokios akcijos meto. Dėl kitų miestų reikės įvertinti tranporto kaštus (kuras, atvykimo laikas). Kainos nurodytos tik sandarumo testui, be probleminių vietų paieškos. Kodėl kainos priklauso nuo namo kvadratūros? Sandarumo testas užims tiek pat laiko, jei tai 80-400 m2 vienbutis, bet įvertinti statinio kubatūrą laikas bus skirtingas. Nuo statinio kubatūros skaičiaus tiesiogiai priklauso galutinis matuojamas dydis - skirtinga architektūra, namo plotas generuoja papildomas laiko sąnaudas.

Šioje lentelėje yra nurodytos kainos kai reikalinga surasti nesandarias vietas pastate sukeliant tik perteklinį slėgį, pažymimos pastato nesandarios vietos, konsultuojama dėl pastato probleminių vietų sprendimų. Atliekamas pastato stebėjimas, bet tai ne sandarumo matavimas. Šis pastato stebėjimas atliekamas neakredituotu metodu ir neviršyjant sukeliamo pastate 100 Pa. slėgio.
Nr. Kvadratūra m2. Kaina EUR nuo*
1. iki 150*** 150**
2. iki 300*** 200**
3. iki 600*** 400**

 * - prireikus ir su užsakovu suderinus būsime objekte tiek laiko kiek būtina atlikti kokybišką paslaugą.

** - pateiktos kainos galioja Vilniaus miesto ribose ir 15 kilometrų spinduliu aplink Vilniaus miestą.

*** - žiemos metu galima papildomai naudoti ir termovizorių nesandarių vietų vizualizacijai (neakredituotas metodas). Kaina apskaičiuojama pagal principą - iš lentelėje nurodytos objekto kainos atėmus 50 Eur. Pvz. Jei jūsų namo kaina 120 EUR, termovizoriaus papildoma paslauga kainuos 70 EUR.

Akredituoto sandarumo testo kaina namo pridavimui ... užsakovui informacija, kolegoms įdomu - skelbiam viešai!
Nr. Kvadratūra m2.* Kaina nuo **
0. 80-301> *** 90.00
 1. iki 150 200.00
2. iki 200 250.00
3. iki 250 300.00
4. iki 300 350.00
5. daugiau nei >300 pagal susitarimą

 

 

* - Pagal ISO 9972:2015 standartą skaičiuojama tiriamo statinio kubatūra. Ši kubatūra nėra tapati su projekte nurodomu gyvenamo arba naudingo ploto kvadratūra.

 ** - Kainos gali keistis priklausomai nuo atstumo iki objekto. Kainos galioja Vilniaus mieste ir aplink Vilniaus miestą 15 kilometrų spinduliu.

*** - Atvykimas į objektą pirminiam vizualiam sandarumo įvertinimui.

 Namo sandarumo testas atliekamas pagal standartą ISO 9972:2015. Pilnai jisai vadinasi LST EN ISO 9972:2015 , o sukurtas 2015 rugsėjį bei pakeitė senesnį standartą LST EN 13829:2002. Niekas jo nevertė į jokias lietuvybes, tad prie ISO numeriuko ir atsirado EN ISO, o LST reiškia , kad Lietuvos standartas. Tiek to biurokratinio raidyno paaiškinimo pradžiai.

Galite paklausti, o kodėl visur čia apie viską ( nuo pasyvaus namo statybų, termovizijos ar to paties sandarumo testo) tiek prirašėme? Situacija paprasta... Mes stengiamės, kad Google kompanija mus paieškos sistemos rodytų dėka turinio, o ne dėl reklamos. Jūs mus radote todėl, kad skyrėme laiko tekstams. 

Dar šiek tiek biurokratinių formuluočių... Patsai standarto pavadinimas vadinasi dar imantriau ir visai ne sandarumo teso ISO. Pilnas standarto pavadinimas - Šiluminės pastatų charakteristikos. Pastatų pralaidumo orui nustatymas. Ventiliatorinis slėgių skirtumo metodas. Vat jums ir prašom...

Toliau jau prasideda komerciniai ISO dalykai. Nusipirkus standartą negali niekam jo rodyti, nukipijuoti į www.pasyvusnamas.info ir žmonės susipažintų savarankiškai. Kodėl tai būtų naudinga? Na kaip pavyzdys būtų galimybė vartotojui pačiam įsitinkinti ar pagal numatytą standartą yra atliktas namo sandarumo matavimas ar testas. Ne šventieji puodus libdo. Nekopijuosime informaciją paties standarto teksto, bet papasakosime apie jo nuostatas. Pagaliau, tai kas šiame standarte parašyta nėra vienintelė "tiesa". Vokietis turi savo, kanadietis turi savo, o kokiam Gondurase aplamai niekas tokiais niekais neužsiima. Pastaba - nieko prieš Gonduraso gyventojus neturime.

Tesiam postringavimą toliau. Sukūrė Briuselio biurokratas šį standartą, kad su visais ventiliatoriais nustatyti oro apykaitą pastatuose. Statybos reglamentai pas mus labai aiškiai nurodo kiek tas nekilnojamas turtas gali būti nesandarus prie 50 Paskalių slėgio skirtumų tarp lauko, išorės ir kokios energetinės klasės. Paties matavimo slėgio dydis imituoja 11-13 metrų per sekundę vėjo greitį. Tikriausiai buvote namuose, kuriuose gerai pučiant vėjui neužilgo pajuntamas šilumos praradimas atšalus patalpos orui. Dar slėgiai skirtis pradeda, kuomet lauke šalta, o namuose šilta. Iki 1990 Lietuvoje taupėme metalą, betoną, akmens vatą, o dabar taupome energiją namų šildymui.

Standare ISO 9972:2015 visokiausių terminų ir terminėlių pridėta labai nesiplėsim, bet kažką paminėti reikėtų.

pastatu.sandarumo.testas.dg.1000.3Matavimo aparatūros tikslumas.

Matavimo aparatūra "ne iš kelmo drožta" nes oro srauto paklaidos neturi būti didesnės nei +/- 7%. Mūsų įrangos paklaida nesiekia ir 1%.  Dar labai prašo standartas, kad temperatūrą +/- 0,5 Kelvino paklaidą turėtų įranga, bet su tuo ir problemų mūsų aparatai neturi.

Standarte yra minima, kad yra du būdai atlikti sandarumo matavimą. Pirmasis visą orą ištraukia iš namo, o antrasis bando jį pripūsti kaip balioną. Abiem atvejais sekama koks oro pritekėjimas arba nutekėjimas.

Iš praktikos yra linksmiau atlikti "baliono pūtimą" (teigiamo slėgio matavimas) nes orą ištraukiant sandariame name (neigiamo slėgio matavimas) sunkiau darosi kvėpuoti ir toks mažas silpnumas net gali apimti. Standartas rekomenduoja daryti abu matavimus tame pačiame pastate, bet neprieštarauja, kad būtų atliekemas tik kuris nors vienas.

Oras lauke labai svarbu mūsų matavime. Įranga pagal standartą taip subalansuota, kad jei lauke turime didesnį nei 3 m/s vėjo greitį pažemiui yra labai sunku išmatuoti nulinio srauto slėgių skirtumą. Nulinio srauto slėtio skirtumas matuojamas tarp lauko ir patalpų vidaus. Iš tiesų labiau svarbu ne koksai tas vėjas lauke, o kad tas vėjas nesisvečiuotu slėgio matavimo žarnelėse. Pagaliau per audrą matavimas ir sunkiai įmanomas.

Pasiruošimas matavimui.

Standartas nurodo, kad yra keletas būdų statinio sandarumo testą atlikti. Gali būti naudojamas pastatas, kuriame kažkas vaikšto ar kitaip langus varsto, kažikokie specifiniai pastatai... Pas mus Lietuvoje yra naudojamas pagrindnis matavimo metonas numeriu 2 kuriame viskas uždaroma, užkamšoma, išjungiama. Daugiausia sandarinama vėdinimo sistema. Jei nėra vandens kanalizacijos vamzdyne jį taip pat reikia kažikuo sandarinti. Taip iš namo pabandžius padaryti povandeninį laivą pradedama montuoti sandarumo matavimo įranga.

Sandarumo testo matavimo įranga.

Nieko ten labai įmantraus nėra, bet paeiliui kas tos "pučiamos durys" standare ISO 9972:2015 dirbančios. Be to standartas nenumato kokia turi būti įranga. Daugiau aprašyta ką jinai turi matuoti ir kokias minimalias ataskaitas turi formuoti. Jei jums pavyks sandarumo testą atlikti su degtukų dėžute - ISO 9972:2015 nedraudžia matuoti ir su tokia aparatūra.

1. Ventiliatorius su oro srauto matuokliu - sukelianti pastate slėgį įrangos dalis. Mūsų vienas toksai "Karlsonas gyvenantis ant stogo" sukuria oro srautą iki 7200 kubinių metrų per valandą.

2. Laikinos durys - tai mobilus teleskopinis karkasas su apdangalu į kurį montuojasi ventiliatorius ir šalimais visos galimybės likusiai įrangai "prisiglausti". Pačios durys labai sandariai priglunda prie angokraščių ar durų staktos.

3. Kas laikinose duryse dar sumontuota? Elektrinė įrangos matinimo dalis su rankinio valdymo elementais. Atrodo kaip radijas iš kurio laidai styro ir tiek. 

pastatu.sandarumo.testas.matuoklis.dg.1000.24. Vienas iš jautriausių elementų yra mikromanometras - keturių kanalų oro slėgio skirumų matuoklis. Brangus išmanusis tapšnoklis.

5. Nešiojamas kompiuteris yra su programine įranga visiems rezultatams stebėti, fiksuoti, išsaugoti. Sandarumo programinės įrangos interfeisą išvertėme patys. Tai pirma, pilnai išversta į lietuvių kalbą programinė įranga, skirta sandarumo testui atlikti. Sunkus, bet prasmingas darbas buvęs. Su Vokietijos atstovais susipažinom artimiau, programą patobulinom ir sau sąmoningumo kompetencijose prisidėjom.

6. Dar reikia visokiausių lazeriukų išmatuoti statinio aukščius ir pločius, statinio pagal jūros lugį išmatuoti, temperatūros matuoklis, barometra, termovizorius bei kiti palengvinimai darbe nustatant nesandarias vietas.

Kokių statinio duomenų reikia prieš sandarumo testą (pateikia užsakovas).

1. Namo patalpų plano - ant jų ir fiksuosime faktinius statinio vidinio apvalkalo duomenis. Aukštis, ilgis ir plotis. Taip gausime patalpų kubatūrą. Skaičiuojama vidaus kubatūra su perdangomis, vidinėmis sienomis.

2. Namo statybos metai - reikia įtraukti į matavimo ataskaitą.

3. Jūsų vardas, pavardė, statinio adresas, kontaktinė informacija.

pastatu.sandarumo.testas.trys.ventiliatoriaiSandarumo testas - procesas.

1. Surenkami faktiniai duomenys apie matuojamą statinį ir suskaičiuojama statinio vidaus apvalkalo kubatūra. Išmatuojama temperatūra lauke, pastato viduje, drėgmė, barometriniai duomenys.

2. Sukeliamas teigiamas arba neigiamas slėgis pastate ir įranga fiksuoja, numatytuose taškuose, koksai pastate slėgis ( Pa) ir oro nuotekis (m3/val.). Taškų grafike turi būti nimaliai 10 vienetų intervale kas 10 Paskalių. Didžiausias slėgis ne mažesnis nei 50 Pa, o mažiausias ne mažiau nei 10 Pa. Nors mes matuojame su 12 duomenų taškų.

3. Pakartojamas sandarumo testas antrą kartą. Buvę atvejų, kuomet pirmą kartą garo barjeras atsilaiko, o jau antram kartui namas slėgio neišlaiko.

4. Jei labai kinta slėgiai matavimo metu įranga praneša pati, bet patsai standartas siūlo papildomai tikrintis matavimo metu - ar neatsivėrė koks langas, durys, garo barjero plėvelė išsisandarino, o gal statybininkas išėjo parūkyti.

5. Standartas pataria keletą būdų kaip ieškoti pastate nuotekių, bet neįpareigoja to atlikti. Su šia metodologija pilnai sutinkame ir mes. Galima naudoti dumų testą, termovizorių. Bet iš praktikos... Jei jau langas ošia stipriai, ranka pridėjus jausis visas nesandarumas. Trumpai kalbant - matavimo metu paskiriame laiko ir nuotekių paieškai. O kam gi dar tą sandarumo testą daryti ?

6. Programinė įranga matavimo pradžioje ir pabaigoje išmatuoje nulinio srauto slėgių skirtumus. To standartas reikalauja taip pat.

7. Viską klientui rodome gyvai ir į pagrindinius klausimus dėl sandarumo atsakome jau objekte gyvai. To standartas nereikalauja, bet kiekvienam šeiminkui į šitą cirką pažiūrėti įdomu taip pat. Preliminarią ataskaitą užsakovui galime parodyti tuojau pat su grafine dalimi.

sandarumo.testas.matavimo.grafikas

Matavimo neapibrėžtys ir jų skaičiavimas.

Iš tiesų, tai buvęs labiausiai neapibrėžtas dalykas visame standarte. Pasirodo neapibrėžtį galima dar ir skaičiuoti. Štai čia ir buvo juokingiausias klausimas - kaip galima tai kas neapibrėžta dar skaičiuoti. Kol perpratom šitą žodį... Papraščiau kalbant - neapibrėžtis yra visų matavimo prietaisų paklaidų suma rodanti kiek nuo esamų duomenų gali nukrypti matavimas. Kaip sakė klasikas - tiesa kažkur anapus.

Kiekviena sandarumo įrangos dalis turi savas paklaidas ir tokios prie kiekvieno įrengimo nurodomos. Yra keletas neapibrėžties skaičiavimo metodų. Vieno metodo autorius net Gineso alaus darykloje dirbo ir visą šio alaus receptūrą žinojo. Nenorėdamas išsiduoti savo tikro vardo žmogus pasivadino " studentas". Vėliau taip šis neapibrėžties metodas taip ir buvo pavadintas - studento.

Kas buvo įdomiausia neapibrėžtyje, tai kad visas mus supantis mokslas niekaip negali tiksliai atsakyti į tai kas aplink mus yra matavimo skaičiuose. Viskas paklaidų ribose, bet aukštoje tikimybėje - nors tiek gerai.

Taip atrodo visas sandarumo matavimas pagal ISO 9972 standartą trumpai aprašant su mūsų interpretacija...    

Sandarumo testas ISO 17025

pastatu.sandarumo.testas.ventiliatoriaus.kalibravimas

MB „Termožmonės“ laboratorija yra akredituota Lietuvos Nacionalinio akreditacijos biuro atlikti pastatų sandarumo tyrimus pagal LST EN ISO 9972:2015 ir standarto LST EN ISO/IEC 17025:2018 atitikčiai. Akreditavimo pažymėjimas Nr. LA.206-01.

Namo sandarumo testas atliekamas su maksimaliu prisitaikymu prie užsakovo paskirto laiko - ne darbo metu, savaitgaliais. Tai jums nekainuoja papildomai, svarbiausia - jums tai patogu ir mes ne PVM mokėtojai! Detalesnę informaciją, kainas apie sandarumo testą galėsite rasti žemiau, o tikslią sumą pirminio matavimo galėsime įvardinti pamatę jūsų pilną statinio projektą. Viskas priklauso nuo statinio architektūros. Pasitikrinkite namo statybos kokybę prieš pabaigiant darbus, perkant naują namą arba kotedžą. Registruokitės e. paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. arba sms tel. 8-686-50968.

Norėtusi, prieš visą tekstą, žemiau esantį, pasakyti tai kas svarbiausia... Pastato sandarumo testą rekomenduojama atlikti dukartus. Kodėl? Pirmas sandarumo testas atliekamas iki pilnos apdailos, nes galima surasti paprasčiau statinio trūkumus, o nesandarumo priežastys šalinamos lengvai, pigiau nei tai aprašyta žemesnėse straipsnio dalyse. Dažnu atveju nesandarumas slepiasi po lubomis, kituose jungimuose. Jei pirmas sandarumo testas atliekamas po pilnos apdailos ir jo rezultatai yra neigiami gali tekti tą apdailą ir nuimti. Teiraukitės, domėkitės - sutaupysite pinigų, laiko, nervų - Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį..

Mūsų įmonė oficialiai pripažinta kaip sandarumo testo programinės įrangos vertėja iš anglų į lietuvių kalbą - google translate nepadėjo

 2023 metų planinės patikros metu nebuvo nustatyta jokių neatitikčių laboratorijos veikloje - gera pradžia prieš plečiant akreditavimo sritį akustikos matavimo metoduose.

 

Sandarumo testo metu suteikiame galimybę užsakovui dalyvauti matavime - popierius iškęs viską, o akių neapgausi!

Labai giliai netalizuojant mūsų viršutinės antraštės norisi suteikti tokią mintį skaitytojui. Jei jūs statote, parduodate, perkate nekilnojamą turtą už 100-300 tūkstančių eurų ir vertinate statinį tik iš popierinės dokumentacijos, brokerio liaupsių (jei jis atstovauja pardavėją), statytojo patikinimų "statyta kaip sau"... Kodėl nepasižiūrėti į statinio sandarumą gyvai? Jau pardavėjas atradęs sandarumo testo privalumus iki parduodant būstą, bet yra ir gudraujančių "entuziastų".  Sandarumo testo kaina ir sukuriama pridėtinė vertė tiesiog neproporcingai patraukli tam kas tame būste gyvens ateityje. Vilniuje ir aplink 15 kilometrų spinduliu sandarumo testo kainos sekančios, jei nėra straipsnyje kažikokios akcijos meto. Dėl kitų miestų reikės įvertinti tranporto kaštus (kuras, atvykimo laikas). Kainos nurodytos tik sandarumo testui, be probleminių vietų paieškos. Kodėl kainos priklauso nuo namo kvadratūros? Sandarumo testas užims tiek pat laiko, jei tai 80-400 m2 vienbutis, bet įvertinti statinio kubatūrą laikas bus skirtingas. Nuo statinio kubatūros skaičiaus tiesiogiai priklauso galutinis matuojamas dydis - skirtinga architektūra, namo plotas generuoja papildomas laiko sąnaudas.

Šioje lentelėje yra nurodytos kainos kai reikalinga surasti nesandarias vietas pastate sukeliant tik perteklinį slėgį, pažymimos pastato nesandarios vietos, konsultuojama dėl pastato probleminių vietų sprendimų. Atliekamas pastato stebėjimas, bet tai ne sandarumo matavimas. Šis pastato stebėjimas atliekamas neakredituotu metodu ir neviršyjant sukeliamo pastate 100 Pa. slėgio.
Nr. Kvadratūra m2. Kaina EUR nuo*
1. iki 150*** 150**
2. iki 300*** 200**
3. iki 600*** 400**

 * - prireikus ir su užsakovu suderinus būsime objekte tiek laiko kiek būtina atlikti kokybišką paslaugą.

** - pateiktos kainos galioja Vilniaus miesto ribose ir 15 kilometrų spinduliu aplink Vilniaus miestą.

*** - žiemos metu galima papildomai naudoti ir termovizorių nesandarių vietų vizualizacijai (neakredituotas metodas). Kaina apskaičiuojama pagal principą - iš lentelėje nurodytos objekto kainos atėmus 50 Eur. Pvz. Jei jūsų namo kaina 120 EUR, termovizoriaus papildoma paslauga kainuos 70 EUR.

Akredituoto sandarumo testo kaina namo pridavimui ... užsakovui informacija, kolegoms įdomu - skelbiam viešai!
Nr. Kvadratūra m2.* Kaina nuo **
0. 80-301> *** 90.00
 1. iki 150 200.00
2. iki 200 250.00
3. iki 250 300.00
4. iki 300 350.00
5. daugiau nei >300 pagal susitarimą

 

* - Pagal ISO 9972:2015 standartą skaičiuojama tiriamo statinio kubatūra. Ši kubatūra nėra tapati su projekte nurodomu gyvenamo arba naudingo ploto kvadratūra.

 ** - Kainos gali keistis priklausomai nuo atstumo iki objekto. Kainos galioja Vilniaus mieste ir aplink Vilniaus miestą 15 kilometrų spinduliu.

*** - Atvykimas į objektą pirminiam vizualiam sandarumo įvertinimui.

Parengėme mūsų laboratorijos kokybės politiką ir tikslus. Daugiau apie tai galite perskaityti paspaudę šią nuorodą.

 

Sandarumo testas - kaina

pastatu.sandarumo.testas.kaina

MB „Termožmonės“ laboratorija yra akredituota Lietuvos Nacionalinio akreditacijos biuro atlikti pastatų sandarumo tyrimus pagal LST EN ISO 9972:2015 ir standarto LST EN ISO/IEC 17025:2018 atitikčiai. Akreditavimo pažymėjimas Nr. LA.206-01.

Namo sandarumo testas atliekamas su maksimaliu prisitaikymu prie užsakovo paskirto laiko - ne darbo metu, savaitgaliais. Tai jums nekainuoja papildomai, svarbiausia - jums tai patogu ir mes ne PVM mokėtojai! Detalesnę informaciją, kainas apie sandarumo testą galėsite rasti žemiau, o tikslią sumą pirminio matavimo galėsime įvardinti pamatę jūsų pilną statinio projektą. Viskas priklauso nuo statinio architektūros. Pasitikrinkite namo statybos kokybę prieš pabaigiant darbus, perkant naują namą arba kotedžą. Registruokitės e. paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. arba sms tel. 8-686-50968.

Norėtusi, prieš visą tekstą, žemiau esantį, pasakyti tai kas svarbiausia... Pastato sandarumo testą rekomenduojama atlikti dukartus. Kodėl? Pirmas sandarumo testas atliekamas iki pilnos apdailos, nes galima surasti paprasčiau statinio trūkumus, o nesandarumo priežastys šalinamos lengvai, pigiau nei tai aprašyta žemesnėse straipsnio dalyse. Dažnu atveju nesandarumas slepiasi po lubomis, kituose jungimuose. Jei pirmas sandarumo testas atliekamas po pilnos apdailos ir jo rezultatai yra neigiami gali tekti tą apdailą ir nuimti. Teiraukitės, domėkitės - sutaupysite pinigų, laiko, nervų - Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį..

Sandarumo testo metu suteikiame galimybę užsakovui dalyvauti matavime - popierius iškęs viską, o akių neapgausi!

Labai giliai netalizuojant mūsų viršutinės antraštės norisi suteikti tokią mintį skaitytojui. Jei jūs statote, parduodate, perkate nekilnojamą turtą už 100-300 tūkstančių eurų ir vertinate statinį tik iš popierinės dokumentacijos, brokerio liaupsių (jei jis atstovauja pardavėją), statytojo patikinimų "statyta kaip sau"... Kodėl nepasižiūrėti į statinio sandarumą gyvai? Jau pardavėjas atradęs sandarumo testo privalumus iki parduodant būstą, bet yra ir gudraujančių "entuziastų".  Sandarumo testo kaina ir sukuriama pridėtinė vertė tiesiog neproporcingai patraukli tam kas tame būste gyvens ateityje. Vilniuje ir aplink 15 kilometrų spinduliu sandarumo testo kainos sekančios, jei nėra straipsnyje kažikokios akcijos meto. Dėl kitų miestų reikės įvertinti tranporto kaštus (kuras, atvykimo laikas). Kainos nurodytos tik sandarumo testui, be probleminių vietų paieškos. Kodėl kainos priklauso nuo namo kvadratūros? Sandarumo testas užims tiek pat laiko, jei tai 80-400 m2 vienbutis, bet įvertinti statinio kubatūrą laikas bus skirtingas. Nuo statinio kubatūros skaičiaus tiesiogiai priklauso galutinis matuojamas dydis - skirtinga architektūra, namo plotas generuoja papildomas laiko sąnaudas.

Šioje lentelėje yra nurodytos kainos kai reikalinga surasti nesandarias vietas pastate sukeliant tik perteklinį slėgį, pažymimos pastato nesandarios vietos, konsultuojama dėl pastato probleminių vietų sprendimų. Atliekamas pastato stebėjimas, bet tai ne sandarumo matavimas. Šis pastato stebėjimas atliekamas neakredituotu metodu ir neviršyjant sukeliamo pastate 100 Pa. slėgio.
Nr. Kvadratūra m2. Kaina EUR nuo*
2. iki 150*** 150**
3. iki 300*** 200**
4. iki 600*** 400**

 * - prireikus ir su užsakovu suderinus būsime objekte tiek laiko kiek būtina atlikti kokybišką paslaugą.

** -pateiktos kainos galioja Vilniaus miesto ribose ir 15 kilometrų spinduliu aplink Vilniaus miestą.

***- žiemos metu galima papildomai naudoti ir termovizorių nesandarių vietų vizualizacijai (neakredituotas metodas). Kaina apskaičiuojama pagal principą - iš lentelėje nurodytos objekto kainos atėmus 50 Eur. Pvz. Jei jūsų namo kaina 120 EUR, termovizoriaus papildoma paslauga kainuos 70 EUR.

Akredituoto sandarumo testo kaina ... užsakovui informacija, kolegoms įdomu - skelbiam viešai! Akredituotas sandarumo matavimas reikalingas namo pridavimui!
Nr. Kvadratūra m2.* Kaina nuo **
0. 80-301> *** 90.00
 1. iki 150 200.00
2. iki 200 250.00
3. iki 250 300.00
4. iki 300 350.00
5. daugiau nei >300 pagal susitarimą

 

 * - Pagal ISO 9972:2015 standartą skaičiuojama tiriamo statinio kubatūra. Ši kubatūra nėra tapati su projekte nurodomu gyvenamo arba naudingo ploto kvadratūra.

 ** - Kainos gali keistis priklausomai nuo atstumo iki objekto. Kainos galioja Vilniaus mieste ir aplink Vilniaus miestą 15 kilometrų spinduliu.

*** - Atvykimas į objektą pirminiam vizualiam sandarumo įvertinimui.

Mūsų įmonė oficialiai pripažinta kaip sandarumo testo programinės įrangos vertėja iš anglų į lietuvių kalbą - google translate nepadėjo... Sertifikatas yra čia.

Suformavome minimalų skyrių apie kainas, sandarumo rodiklius statiniuose ir užklausos formą pridėjom. Mums būtina sovokti pirminius jūsų statinio dumenis, kad įvertinti darbų apimtis. Jei rašytumėte mums elektroninį laišką Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. pasistenkite peržvelgti mūsų užklausos modulio klausimus. Pastatų sandarumo testas daugiau užimalaiko pasiruošiant nei atliekant patį bandymą. Patsai užsakovui rekomenduotumėm savarankiškai iki paties testo susireguliuoti langus, duris, garažo vartus. Pastate neturėtų būti perteklinės drėgmės. Straipsnyje taip pat stengsimės pateikti informaciją apie metereologines sąlygas būtinas kokybiškai atlikti pastatų sandarumo testą. Mūsų siūlomos paslaugos kainos priimtinos, o kompetencija bei turimas žinių bagažas turėtų nenuvilti užsakovo.  Dar vieną paslaugos variantą sugalvojome stebėdami, bendraudami su klientais laikui bėgant... Atvyksime pirminei statinio peržiūrai iki sandarumo testo už simbolinę kainą, nes blogai paruoštas objektas matavimams yra išmesti pinigai į balą arba bala žino kur. Nepamirškite, kad savo pirmine esme matavimas yra pagal procerūrą banaliai formalus - atsakymas į klausimą ar atitinka statinys energetinės klasės reikalavimams sandarumui. Kadangi mums nepatinka dirbti formaliai - tikimės naujoji paslauga bus teigiamai įvertinta rinkoje. Kadangi mums nepatinka dirbti formaliai - tikimės naujoji paslauga bus teigiamai įvertinta rinkoje.  Taip pat mums labai būtų stipri pagelba, jei siūsdami mums užklausą skirtumėte laiko užpildyti anketai apie jūsų objektą - vis tiek klausime to ateityje.

Minimalūs reikalavimai statinio sandarumui, yra pateikti žemiau esančioje lentelėje.
Eil. Nr. Pastato paskirtis Pastato energetinė klasė

n50.N,

(1/h)

1. Gyvenamosios, administracinės, mokslo, gydymo C 2
2. B 1,5
3. A 1
4 A+, A++ 0,6
Visi duomenys, kuriuos jūs pateikiate yra konfidencialūs ir skirti tik vidiniam įmonės naudijimui jei įstatymas nenumato kitaip.

 

 

 

Namo sandarumas

sandarumo.testas.namukas

MB „Termožmonės“ laboratorija yra akredituota Lietuvos Nacionalinio akreditacijos biuro atlikti pastatų sandarumo tyrimus pagal LST EN ISO 9972:2015 ir standarto LST EN ISO/IEC 17025:2018 atitikčiai. Akreditavimo pažymėjimas Nr. LA.206-01.

Namo sandarumo testas atliekamas su maksimaliu prisitaikymu prie užsakovo paskirto laiko - ne jūsų darbo metu, savaitgaliais. Tai jums nekainuoja papildomai, svarbiausia - jums tai patogu! Detalesnę informaciją, kainas apie sandarumo testą galėsite rasti žemiau, o tikslią sumą pirminio matavimo galėsime įvardinti pamatę jūsų pilną statinio projektą. Viskas priklauso nuo statinio architektūros. Pasitikrinkite namo statybos kokybę prieš pabaigiant darbus, perkant naują namą arba kotedžą. Registruokitės e. paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. arba sms tel. 8-686-50968.

Norėtusi, prieš visą tekstą, žemiau esantį, pasakyti tai kas svarbiausia - pastato sandarumo testą yra rekomenduojama atliektį bent jau du kartus. Kodėl? Pirmas sandarumo testas atliekamas iki pilnos apdailos, nes galima surasti paprasčiau statinio trūkumus, o nesandarumo priežastys šalinamos lengvai, pigiau. Dažnu atveju nesandarumas slepiasi po lubomis, kituose jungimuose. Jei pirmas sandarumo testas atliekamas po pilnos apdailos ir jo rezultatai yra neigiami gali tekti tą apdailą ir nuimti. Pats brangiausias sandarumo testas yra laiku neatliktas sandarumo testas. Teiraukitės, domėkitės - sutaupysite pinigų, laiko, nervų - Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį..

Pastatų sandarumo testo kainos Vilniuje ir aplink...

  Vilniuje ir aplink 15 kilometrų spinduliu. Dėl kitų miestų reikės įvertinti tranporto kaštus (kuras, atvykimo laikas). Kainos nurodytos tik sandarumo testui, be probleminių vietų paieškos.

 

Nr. Kvadratūra m2.* Kaina nuo **
0. 80-301> *** 90.00
 1. iki 150 200.00
2. iki 200 250.00
3. iki 250 300.00
4. iki 300 350.00
5. daugiau nei >300 pagal susitarimą

 

* - Pagal ISO 9972 standartą skaičiuojama tiriamo statinio kubatūra. Ši kubatūra nėra tapati su projekte nurodomu gyvenamo arba naudingo ploto kvadratūra.

 ** - Kainos gali keistis, priklausomai nuo pastato architektūros, vėdinimo sistemos sudėtingumo ir kitų nežinomūjų. Tiksli kaina pateikiama po užsakovo atsiūstos statinio medžiagos.

*** - Atvykimas į objektą konsultacijai ir vizualinei mazgų būklei.

Namo sandarumas - kodėl svarbu statiniuose? Sandarumas kiekvieną namo konstrukciją veikia panašiai (procesas), bet yra ir skirtumų. Priklauso nuo statinio konstrukcijos. Karkasiniuose statiniuos inercijos yra mažiau nei betoniuose ar mediniuose.

Namo sandarumas, kaip ir visi medaliai, turi dvi puses. Pirmoji jau visiems gerai žinoma - sandarus pastatas sulaiko šiltą orą pastate ir taip taupo šildymo kaštus jūsų šeimai, įmonei. Čia buvo oficiali teorija be lašelio kritikos. Bet jei prisiminsime povandeninį laivą tuomet teks prisiminti ir antrą medalio pusę - sistemos kaštai, drėgmės balansavimas. Jei patalpos tik sandėliavimui skirtos ir robotai yra kaip aptarnaujantis personalas - nors vakumas patalpoje gali būti. Bet kalbame apie gyvenamą būstą šiame puslapyje. 

Pradėkime nuo privalumų sandaraus namo. Nejaučiate skersvėjų, triukšmas iš lauko sumažėja, energetinės sąnaudos šildymui stabiliai mažos, medinės stogo konstrukcijos be drėgmės požymių. Visa šita "malda" jau seniai išmokta vartotojo ir ją mėgsta projektuotojai, rekuperatorių gamintojai, pardavėjai, montuotojai, garo barjerų pardavėjai.  Bet norėtusi plačiau akcentuoti ir visos šio sandarumo kitą dalį...

Kokie povandeniniai akmenys jūsų laukia sandariame būste ?
pastatu.sandarumo.testas.irangos.komplektas1. Norint sumontuoti rekuperacinę sistemą name jums gali tekti kelti namo aukštį apie 20-22 centimetrus kiekviename aukšte. Jei namas vieno aukšto, tuomet tai kiek kitaip sprendimuose atrodo, jei palėpė negyvenama. Tokie 44 centimetrai padauginti iš 42 bėginių metrų mūsų fasado ( 12x9 m. ) jau visus 21 kvadratus sienojų sudaro. Kiek jau ta siena jūsų projekto kainuoja galite skaičiuotis individualiai. Imant kažikokį vidurkį blokelio, šiltinimo, tinko, klinkerio medžiagų, visų darbų sumos tikėtina gausime apie 150-200 eurų. Jau 4000 eurų pasirengti tik vietai rekuperacijos ( ortakiai). Turint namą 120-150 kadastrinių metrų visa sistema oro vėdinimo dar atseis apie 5000-6000 kuomet įranga sumontuota, suderinta. Viso 10.000 eurų priverstinės vėdinimo sistemos labui teks aukoti. Jei dar palūkanas mielam bankui pridėsime 25 metų visi mieli ir gražūs 5000-6000 eurai samatoje atsiranda. Ne tokia smulki suma. Jei vėdinimo sistemos pinigą verstumėm į elektros energiją ir padalintumėme 30 metų ciklui turime apie 4848 kilovatus dieninės energijos metams sąnaudų. Gyvendami tikrai šiltame būste, kurio sienos yra šiltintos 34 cm. neoporo bei plokštuminis pamatas ir stoge dar 50 cm vatos - sąnaudos elektra tesudaro nepilnus 3000 kilovatų ir tos pačios naktiniu tarifu. Rekuperacija pas mus pilotiniame projekte neįdiegta 2019 metų pradžiai. Bet čia kalbame apie 200 tonų sunkios betoninės, silikatinės konstrukcijos statinį. Kirba puslapio autoriui mintis, kad jei mūras ne dujų silikato, keramzito, o plytos, blokeliai moliniai ar silikatiniai, betonas - inercija su atvertais langais net žiemą nesugeba atšaldyt pastato ir sąnaudos siekia kvadratinio metro apie 15-22 kilovatus energijos į kvadratinį metrą grindų ploto. Be to pati rekuperacinė sistema netarnaus visus 30 metų, valgys ji pačią elektrą savo reikmėms... Reziume yra sekanti - povandeniniame laivas ir namas skirtingi dalykai. Jei jau labai užterštas miesto oras kietosiomis dalelėmis, statinys neturi šiluminės talpos, langus pravėrus girdisi sunkusis transportas ir rūkantis, besikeikiantis kaimynas - rekuperacija yra sprendimas miesto "džiunglėms". Bet esant užmiestyje su geros "plytos" statiniu, kai paukščių aplinkui daugiau nei automobilių - rekuperacija tampa ne visai prasminga investicija. Gal skaitytojas savus skaičiavimus turės individualius. Bandyta šia pastraipa pasėti norą atlikti kalkuliacijas savam individualiam projektui.
 
pastatu.sandarumo.testas.trys.ventiliatoriai2. Esant sandariam namui atsiranda ne tik oro stygius, bet ir perteklinė drėgmė. Kvėpuoja žmogus, skalbia, valgyt daro, prausiasi vandenėliu, arbatą geria ir kaitaip vandens garus formuoja. Keturių asmenų šeima per parą sugeneruot gali 10-15 litrų vandens garų pavidalu, o visą tai reikia kažikaip iš statinio pašalinti. Pravertas langas yra neblogai, bet kaip minėjome jei tai ne karkasinis namas ir miestas jūsų savo triukšmais, kvapais neerzina. Pagaliau pravertas langas žiemą labai jau nemadingas vaizdas prieš kaimyną. Drėgmės pertelius kenkia jums per grybelio susiformavimą, turim "verkiančius" langus ir pagaliau mikroklimatas kinta ne į malonią pusę. Rekuperacinė sistema kaip ir turi susitvarkyti su drėgmės pertekliais, bet vonioje jei du žmonės vienas po kito duše pastovės... Pastebėjome patys pas save, kad reikia visai kitokių sistemų su ta drėgme kovoti, o rekuperatorius nesusitvarkys kokybiškai su drėgniausiomis patalpomis be pagalbos papildomos. Kalbam apie drėgmės surinkėjus, o nuo grybelio senoliai medinius namus sagojo tikrai ne su gipsiniais tinkais. Retsykiais pati gamta pasiūlo sprendimus ir apie juos pamiršti nederėtų.
 
3. Vėdinimo sistemų projektavimui dažniausiai privatus namas dėmesio (pinigų) neskiria. Sandaraus namo rekuperacijos projektas kopijuojamas nuo forumuose rastų pasidalinimų, kaimyno patarimų. O jei specialistas patars iki montavimo - jau skaitoma, kad sistemai profesionaliai pasiruošta. Vėliau pasirodo, kad ne ten ortakiai suvesti, per pačius ortakius sandarumo trūksta, rekuperatorius ortakiuose triukšmauti pradeda... Masės linksmybių pasirodo, o jau žiūrėk lubos sumontuotos ir negali žmogus nieko taisyti. Dažniausiai visas procesas pabaigoje pasibaigia atvertu langu vonioje, virtuvėje, miegamajam. 
 
4. Pirmame punkte trumpai paminėjome apie tai, kad 25-30 metų rekuperacijos elektronika, automatika, varikliai neatlaikys. Tai ne todėl, kad žmonės neturi žinių kokybiškam produktui. Dabar procesas pakrypo link vartojimo per prievartą ir jums reikia kas kartą vis naujesnio rekuperacinio įrenginio. Pastangos, kad bet koksai prietaisas tarnautų ne ilgiau nei garantinis laikotarpis, dedamos, iš gamintojų pusės, didžiulės. Todėl mūsų pirmo punkto skaičiuose yra tik vienas rekuperatorius, bet per 30 metų tikėtina jų reikės apie 2-3 vienetus. Ir tai su salyga, kad jie nebus "tobuliau" gaminami nei dabar. Dar viena detalė prisiminta rašant - ortakių priežiūra taip pat bus reikalinga kas kažikiek metų. Priverstinis vėdinimas jus privers ne tik mėgautis sistema, bet dar atsiras aptarnavimo kaštai šeimos ūkiui. Kosmonautai kadaise yra pasakę apie visas sistemas kosminiame laive taip - geriausia sistema yra ta kuri nesumontuota.  
 
Kada namo sandarumo testas yra naudingas ?
Žmonių grupė, projektavusi sandarumo bandymų įrangą, nebuvo vaikai susigalvoję naują žaislą ir bėgiojantis nuo namo prie namo dūmus beleisdami. Pabandykime įvertinti privalumus sandaraus namo papunkčiui.
 
pastatu.sandarumo.testas.matuoklis.dg.10001. Sandarus namas be skresvėjų - mikroklimatas sandarime name duoda savotišką komforto jausmą. Skirtumas patolpoje temperatūros, per vieną aukščio metrą neturi kisti daugiau nei vienu laipsniu. Oro srautų konvekcija, prie didesnio lango, žiemą bus juntama. Joks langas nebus šiltesnis už A arba B energetinės klasės sienas. Paprastai retsykiais žmonės nesandarumą sumašo su oro srautų migracija. Sandariuose namuose banaliai jaukiau.
 
2. Šilumos nuostoliai sandariame name bus mažesni, bet aktualesnis namo sandarumas  yra karkasiniam namui. Betonas, pilnavidurė plyta, medis turi dideles šiluminės talpos galimybes.
 
3. Jei namo stogas sudarytas iš medinių dalių, tuomet garo barjeras saugos nuo kondensato patekimo į pastarasias. Šilumą saugoti reikia namuose, bet ir stogas be grybelio yra neblogai. Bet pasitikrinti garo barjerą, atliekant sandarumo testą, reikia iki lubų montavimo. Vėliau yra labai problematiška taisyti broką.
 
4. Sandarumo trūkumas prie langų, kaip ir bet kuriuoje kitose vietose, formuoja rasos taškus. Tokiose statinio dalyse grybelis netrukus atsiranda. Bet sandarumas visuomet turi būti suderintas su šalčio tiltelių sprendimais. Labai gaila, kad dabar jau nebeskaičiuojami šalčio tilteliai privalomai projektuose.
 
5. Energetinis sertifikatas ruošiamas tik turint sandarumo testo bandymų protokolą, kuriame rezultatas atitinka statybos reglamento reikalavimus. Priduodant namą tai būtinas testas tiek dabar, tiek parduodant namą, kotedžą.
 

Sandarumo testas

  

pastatu.sandarumo.testas.budai

MB „Termožmonės“ laboratorija yra akredituota Lietuvos Nacionalinio akreditacijos biuro atlikti pastatų sandarumo tyrimus pagal LST EN ISO 9972:2015 ir standarto LST EN ISO/IEC 17025:2018 atitikčiai. Akreditavimo pažymėjimas Nr. LA.206-01.

Namo sandarumo testas atliekamas su maksimaliu prisitaikymu prie užsakovo paskirto laiko - ne darbo metu, savaitgaliais. Tai jums nekainuoja papildomai ir svarbiausia - jums tai patogu ir mes ne PVM mokėtojai! Kaip trumpai paaiškinti kas yra sandarumo testas? Su specializuotos įrangos pagalba mes stebime kaip statinys sugeba "išsaugoti" energiją. Jei statinys nesandarus tuomet šiluma, iš pastarojo, veržiasi žiemą į lauką dėl natūraliai susidariusių slėgių skirtumo, taip pat vėjo poveikis į statinį skersvėjo efektu iš statinio pašalina šiltą orą. Taip natūraliai, priklausomai nuo nesandarių vietų kiekio, šiluminės pastato varžos, palaipsniui jums reikia papildomai kompensuoti šiuos šilumos nuostolius šilumos siurblio, krosnies ar bet kito šilumos šaltinio pagalba. Todėl sandarumo testas yra vienas iš būdų sumažinti energijos nuostolius nustatant nesandarias vietas, pasitikrinti pastato sandarumo rodiklius prieš perkant būstą, įvertinti atliktų darbų kokybę statybos metu.

Norėtusi, prieš visą tekstą, žemiau esantį, pasakyti tai kas svarbiausia mūsų požiūriu...

Sandarumo testas yra naudojamas ne tik kaip energinio sertifikavimo dalis, bet ir kaip statinio būsenos įvertinimas prieš perkant, patikra statinio būsenos po atliktų darbų iki pabaigiant apdailą, apsauga nuo nekompetetingų pirkėjų ir skubančių pardavėjų. Pamatykite sandarumo testo duomenis, rezultatus savo akimis!

1. Pastato sandarumo testas duoda praktinę naudą senam ir naujam namui. Surasti pastato skyles bei atlikti sandarinimo darbus yra prasminga bet kokio amžiaus statiniui. Naujiems pastatams yra skirtas visas matavimo metodas pagal LST EN ISO 9972:2015 teikiant duomenis energiniams sertifikavimui, o senesniam pastatui tiktų ir paprastesnis sandarumo stebėjimas.  Mūsų kvalifikacija rūpinosi sandarumo matavimo mokytojai kurie rašo disertacijas šia tema Vokietijoje, o MB Termožmonės kolektyvo praktika statybose jau ne vienas dešimtmetis. Todėl dėsime pastangas ieškant didžiausią ir mažiausią skylę jūsų name. Nėšališkumui bei kokybei skiriame didžiausią prioritetą.

2. Manyti, kad pats sandarumo matavimas yra reikalingas tik atliekant naujų pastatų energetinį sertifikavimą būtų kiek siaurokas požiūris. Trumpais punktais norėtume papasakoti kur tai jums galėtų padėti.

a. Perkate naują būstą kurio kaina 150.000-250.000 eurų. Viskas nudažyta, pilna dokumentacija ir energetinis sertifikatas ant stalo, kadastro byla su 100% pridavimu. Belieka Jums puodelį atsinešti ir virdulį arbatai. Mūsų rekomendacija pasitikrinti ne tik dokumentus, bet prie Jūsų akių atlikti patį sandarumo testą. Kodėl perkant automobilį už 3000 eurų jūs važiuojate patikrai į servisą, o perkant būstą dešimt kartų brangesnį jūs vertinate tik dokumentus?  Geriau vieną kartą pamatyti rezultatą gyvai nei dešimt sertifikatų. Sandarumo testui vykstant jūs pamatysite ir procesą gyvai bei apie 95% rezultato galima pamatyti objekte - Jūsų įsitikinimai pavirsta žiniomis.

b. Statytojas jums siūlo pirkti nepabaigtą įrengti būstą. Dažnu atveju fiksuojamas 85% baigtumas. Įvertinkime drauge pastato sandarumo būseną. Jei projektas A+ arba A++ pirkimo-pardavimo sutartyje reikėtų atkreipti dėmesį į tai už ką jūs mokate. Įrengimo būsena pagrysta santykiniais vienetais, projekte nurodyti statinio parametrai - tai dar ne kokybės įrodymas. Statytojams jau yra įpareigojimas atlikti pilną apdailą, tačiau 2024 metais vyksta pardavimai ir nepabaigtai statybai. Jei perkate pastatą su pilna apdaila, tai belieka vėl perskaityti dar kartą viršuje esantį punktą.

c. Jūsų svajonių būstas yra daugiabutis (dvibutis, tributis ir pan.). Atliekant sandarumo testą galima sužinoti ne tik ar lauko siena, langas, stogo konstrukcijos yra sandarios, bet ar iš bendros Jūsų ir kaimyno pertvaros gaisro metu nepaklius kvapas iš virtuvės, dūmas gaisro metu, garsas iš kaimyno televizoriaus, išmaniojo telefono skambesys. Kodėl kalbam apie garsą? Jei tarp kaimyninių butų turite skylę tai garsas liejasi laisvai - net akustinių matavimų nereikia. Nepamirškite svarbios taisyklės nustatant pastato sandarumo rodiklį protokole visam pastatui - imamas visų butų vidurkis ir tai nereikšia, kad kiekvienas butas atskirai atitiktų suprojektuotos energinės klasės atitiktį.

d. Jūs statote nuosavą būstą. Savo trobelei visuomet dėsite papildomas pastangas kokybės kontrolei. Šioje statybos virtinėje sandarumo testo pagalba visuomet padės sutaupyti vieną ar kitą eurą energijai per ilgąjį namo naudojimo laikotarpį. Ištinkuotos sienos, užsandarintas garo barjeras stoge, mastikomis užteptos visos sienų sandūros ir elektros dėžutės sandariai sumontuotos sienose. Šiame etape jums tiesiog būtina pasitikrinti esamų darbų kokybę. Esame pateikę keletą nesandarių mazgų aprašymų į kuriuos reikėtų namo savininkui atkreipti iki mūsų atvykimo.

Keletas pastebėjimų apie sandarumo testo praktinę dalį. Namo sandarumo atitiktis nustatoma dviem skirtingais slėgių matavimais. Sumažintas slėgis - imituojame kaip vėjas patenka į statinio vidinę konstrukciją kuomet lauke +20, viduje +20 ir vėjo greitis yra 18,5 metrų per sekundę. Šis matavimas mūsų nuomone užsakovui duoda didžiausią naudą ir prasmę. Kodėl? Nes tokios gamtos sąlygos (slėgio skirtumai tarp lauk ir vidaus 50 Pa) realiai egzistuoja šaltuoju metų laiku. Sandarumo testas kuomet naudojamas padidintas slėgis yra mažiau prasmingas energetine prasme vieno ir dviejų aukštų pastate, nes tokių slėgių natūraliai nesusidaro naudojantis pastatu šaltuoju metų periodu. Jei norėtume gauti natūraliai salygas pastato viduje kaip matavimo metu pastate turėtų būti +20, lauke -30, pastato aukštis 48 metrai (16 aukštų daugiabutis). Ir šiuo atveju reikėtų atkreipti dėmesį, kad 48 Pa slėgis būtų tik pastato viršutiniame aukšte. Tačiau pas mus tokio diferencijavimo matavimuose pagal statinių aukštingumą nėra. Kitas papildomas pastebėjimas apie tai, kad matavimas vykdomas 99% atvejų yra tik pastato vidiniam apvalkalui (sienos, stogas, grindys), tačiau šilumos nuostoliai generuojami namą ekslotuojant kartu su vėdinimo sistemomis, natūraliais ortakiais virtuvėje, atidarant lauko duris neesant tambūro ir pan. Todėl pats sandarumo matavimas nėra dažnu atveju tikslus atsakymas į tai, kaip statinys "taupo" arba "švaisto" sukauptą energiją. Daugiau apie statinio elgesį mes jums galėsime papasakoti atvykę į jūsų objektą.

Šioje lentelėje yra nurodytos kainos kai reikalinga surasti nesandarias vietas pastate sukeliant tik perteklinį slėgį, paieška, konsultacija dėl pastato probleminių vietų ir sprendimų. Atliekamas pastato stebėjimas, bet nemaišykite proceso su sandarumo matavimu. Šis pastato stebėjimas atliekamas neakredituotu metodu ir neviršyjant sukeliamo pastate 100 Pa. slėgio.
Nr. Kvadratūra m2. Kaina EUR nuo*
1. iki 150*** 150**
2. iki 300*** 200**
3. iki 600*** 400**

 * - prireikus ir su užsakovu suderinus būsime objekte tiek laiko kiek būtina atlikti kokybišką paslaugą.

** - pateiktos kainos galioja Vilniaus miesto ribose ir 15 kilometrų spinduliu aplink Vilniaus miestą.

*** - šaltuoju metų laiku galima papildomai naudoti ir termovizorių nesandarių vietų vizualizacijai (neakredituotas metodas). Kaina apskaičiuojama pagal principą - iš lentelėje nurodytos objekto kainos atėmus 50 Eur. Pvz. Jei jūsų namo kaina 120 EUR, termovizoriaus papildoma paslauga kainuos 70 EUR.

Akredituoto sandarumo testo kaina namo pridavimui Vilniuje ir aplink 15 kilometrų spinduliu ... užsakovui informacija, kolegoms įdomu - skelbiam viešai!
Nr. Kvadratūra m2.* Kaina nuo **
0. 80-301*** 90.00
 1. iki 150 200.00
2. iki 200 250.00
3. iki 250 300.00
4. iki 300 350.00
5. 251-300 pagal susitarimą

 * - Pagal LST EN ISO 9972:2015 standartą skaičiuojama matuojamo statinio kubatūra. Ši kubatūra nėra tapati su projekte nurodomu gyvenamo arba naudingo ploto kvadratūra.

** - Kainos gali keistis priklausomai nuo atstumo iki objekto. Kainos galioja Vilniaus mieste ir aplink Vilniaus miestą 15 kilometrų spinduliu.

*** - Atvykimas į objektą pirminiam vizualiam sandarumo įvertinimui.

Atlikome sandarumo testo programinės įrangos vertimą iš anglų į lietuvių kalbą! Sertifikatas yra čia.

Kaip atliekamas pastatų sandarumo testas - procedūros veiksmų eiliškumas.

pastatu.sandarumo.testas.irangos.komplektas1. Parašykite elektroninę žinutę e.p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.  - reikalingas sandarumo testas Vilniuje, Kaune, Druskininkuose, Panevežyje ir pan. .

2. Tokios pirminės informacijos nepakaks, todėl sudarėme pirminį klausimų sąrašą ir galite mums pateikti užpildę anketą atskirai tam skirtame skyriuje. Labai trumpai - atsiūskite architektūrinį projektą ir kadastrinių matavimų bylą. Bent vieno iš šių dokumentų pradžiai reikia būtinai.

3. Jei mums kils papildomų klausimų, mes juos užduosime jūsų paliktu telefonu arba elektroniniu paštu. Stengiamės atsakyti per 24 valandas - 99 % atvejų kol kas tai pavyksta.

4. Išsiaiškinus darbų apimtis ir sutarus dėl sandarumo testo kainos būtų įdealu pamatyti objektą gyvai arba fotografijas. Pasiruošiamieji veiksmai gali lemti tyrymo kokybę ir taupyti jūsų lėšas. Net ir profesionalūs statybininkai padaro klaidų, objekte gali būti nedabaigtų darbų, kurie atrodo mažai ką lemsiantys, bet pastatų sandarumo testui svarbi kiekviena detalė.

5. Atvykus į objektą... Mes turime pakliūti į pastato vidų, pasitikriname ar užsandarintos visos priverstinio, natūralaus vėdinimo sistemos, uždarome langus ir duris. Kanalizacijos vamzdynas užaklinamas tik tuo atveju jei jame nėra vandens. Už objekto pasirengimą sandarumo testui atsako užsakovas, tačiau mūsų įmonės privalumas yra tame, kad iki matavimo atsiunčiame jautriausių elementų fotografijas, aprašymus pasirengimui sandarumo testui. Lygegrečiai matuojame vidaus, lauko temperatūrą, absoliutinį slėgį, drėgnumą. Tiksliau procedūrą aprašėme straipsnyje "sandarumo testas LST EN ISO 9972:2015"

6. Atliekame pačius sandarumo matavimus, o jų kiekis priklauso nuo pastato būsenos ir galimų pokyčių pačiame statinyje. Gali būti, kad jau matuojant sumažintu slėgiu aišku, kad statiniui reikalinga papildoma patikra ir konsultacija dėl nesandarių vietų, o gal statinio defektus suprasime tik po matavimo padidintu slėgiu. Akys, ausys matuotojo jau igudusios ir jau bendraujant su užsakovu telefonu gali suprasti objekto būseną. Bet kokiu atveju būsime jūsų objekte tiek kiek reikės kokybiškai atlikti paslaugą. Tačiau norėtusi priminti, pasikartoti, dar kartą atsiliepti į užsakovų lūkesčius - sandarumo testo metu mes nepabloginame ir nepageriname pastato būsenos, o esame atsakingi už teisingą duomenų surinkimą, apdorojimą jūsų objekte. Stengiamės supažindinti vartotoją su jautriausiais, įdingiausiais mazgais sutiktais praktikoje, bet ne viskas mūsų jėgose. Iki mūsų statinio būsenai turėjo įtaką projektuotojai, statybos vadovai, statybininkai, pagaliau pats užsakovas. Visus duomenis perkeliame į pastatų sandarumo  protokolus (užtrunka iki 5 darbo dienų),  atiduodame užsakovui informaciją su kvalifikuotais elektroniniais parašais į nurodytą elektroninį paštą. Preliminarius duomenis visi matome jau sandarumo testo atlikimo metu gyvai. Atliekant darbus vadovaujamės standartais LST EN ISO 9972:2015 bei LST EN ISO 17025 naujausia galiojančia versija. Pagal šių standartų reikalavimus visi drauge sužinome kokiai energetinei klasei priklauso šiuo metu statinys, o jo normas galima pasižiūrėti statybos reglamente STR 2.01.02:2016.

Ką daryti  jei pastato sandarumo testo rezultatai netenkina projekto energinės klasės?

 

Mūsų rekomenduojami straipsniai

Termoviziją atliksime pigiai, kvalifikuotai bei profesionaliai, atvykstame nuosavu transportu. Jūsų patogumui dirbame savaitgaliais. Vėliau įdiegsime į jūsų tvarkingą kompiuterį termo-programą, pamokysime naudotis. Analizuoti termonuotraukas ...
Pasyvus namas Tai pastatas, kuriame 20°C vidaus temperatūra gali būti pasiekta nenaudojant standartinių šildymo ir vėsinimo sistemų. Tokie pastatai yra vadinami "pasyviais", nes vyraujantys šilumos šaltiniai yra "pasyvūs" pvz.: saulės šiluma, ...
Skubiai pataisėm, palyginom keliose lentelėse naujo ir seno reglamento skaičius. Nuo 2019 metų vasario pirmos dienos atsirado korekcijos statinių suvartojamai energijai, techninei specifikacijai. Tad atsiradūs naujai informacijai, buvo prasminga ...
Sukurtas skyrius projekto naujienos dabartinėje būsenoje daugiau panašus į skyrių https://wwww.pasyvusnamas.info mėnoraštis. Faktiškai skyrius "porjekto naujienos" išsiplėtė iki blog kategorijos kaip ir kiti pagrindiniai meniu skyriai sprendimai, ...
Galima būtų įžvelgti kažikokį nesusipratimą, bet tikrai taip nėra. Paruošti gerą pasyvaus namo projektą tikrai reikia laiko ir šalto proto. Mus apima vis daugiau informacijos, su kuria jau reikia tiesiogine ta žodžio prasme kautis. Visko visur ir ...
Vienas iš svarbiausių statybos klausimų yra gvildenamas šiame straipsnyje. Kas yra banko paskola, kokius ji duoda privalumus ir trūkumus namo statyboje? Kas teigiamo ir niegiamo priimant sprendimą bendrauti su kredito instituciją, kuris suteikia ...
Pasyvaus namo laiptai? Kodėl tik pasyvaus namo laiptai? Tarytum jie kažikokie įpatingi pasyviame name. Mes taip negalvojam. Laiptai turi būti saugūs, patogūs, praktiški ir simpatišk. Bet, kad pasyviam name jie kažkuom įpatingai skirtūsi nuo ...
Langai yra šalčiausia pasyvaus namo dalis, o tai reiškia, kad reikalaujanti papildomo rūpesčio. Lietuvoje, bent dabartiniu metu, pasyvaus namo sprendimai ir skelbimai apie parduodamus pasyvius namus retsykiais turi keistokų apibūdinimų. Jei kalbėti ...
Skyriuje termovizija bandėme pateikti platesnes termovizorių galimybes mūsų aplinkoje. Teromovizoriaus istoriją, veikimo principus ir iliustruota medžiaga su pagrindinėmis panaudojimo kryptimis atskiras skyrius - termovizorius. Jei norite ...
Lietuva kontrastų šalis, arba paprasčiau kalbant - sveiki šiauriečiai! Taip, taip, kad ir koksai žalias mūsų krašas, iš žemiau pateiktos informacijos, vidurio Europa ar pietiečiais, nepaisant Lietuvos kaip geografinio centro, vadintis būtų didelė ...
Sąlyginai spontaniškai šis skyrius atsirado šiame puslapyje, nors bulterjeras ir puslapio autorius - draugai nuo 1993 metų. Jei nors vienas žmogus peržiūrėjęs šiuos filmukus žemiau apie šios veislės šunis pakeis savo nuomonę - rezultatas pasiektas. ...